- Ikke bare har regjeringen og samarbeidspartiene besluttet sted for terminalen, det følger også penger med fra 2018. Terminalen blir viktig for hele regionen, sa statsråd Linda Hofstad Helleland da det glade budskap om ny godsterminal på Torgård ble sluppet på Trondheim sentralstasjon for en måned siden. Helleland var en av flere politikere som gledet seg stort over at det var pekt på Torgård som godsterminal og at byggingen skulle starte allerede neste stortingsperiode. En snart 30 år gammel strid om plassering av godsterminal var over. Men det var ikke helt sånn. Helleland er bortreist på ferie, men statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) forsøker å oppklare om Helleland har sine ord i behold:

- Man må se slike prosjekter i sammenheng. Hun har sine ord i behold i den forstand at det kommer 200 millioner kroner til planarbeidet i første del av perioden. Akkurat når det blir oppstart og bygging, må Bane Nor vurdere. De kan vurdere det dithen at det blir bygging allerede i første del. Men det vi forventer er bygging i siste del av perioden, sier statssekretæren.

Venstres kommunalråd, Jon Gunnes, som også var med på jubelbildet, er bekymret.

Nedtur

- Jeg er mer bekymret for når byggearbeidene på godsterminalen kan starte, enn når det blir dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal, sier Gunnes.

Han innrømmer at han fikk en liten nedtur da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la frem stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018–2029 (NTP) onsdag, og det framgikk at det er først i siste del av perioden at godsterminalen skal bygges.

- Det som er riktig er at godsterminalen er lagt inn i NTP. Men i første del er det kun satt av 200 millioner til planarbeid. Et slikt prosjekt krever en grundig planprosess, understreker statssekretær Nilsen.

- Så de tok litt hardt i når det gjaldt byggestart, stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne som representerer samarbeidspartiene?

- Det kan hende det er litt vanskelig å lese akkurat når ting skal skje fordi midlene er lagt inn i en større sekkepost. Slik det ser ut nå blir det planarbeid første delen av seksårsperioden. Og så starter forventet bygging av byggetrinn én først etter det.

Totalt er det satt av 1,8 milliarder til første byggetrinn, det inkluderer 200 millioner til planarbeidet.

- Her må det jobbes lokalt for å få fremskyndet byggestarten, sier Gunnes, som frykter at byggestarten blir vesentlig forsinket.

Penger i 2018

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i trondheimsregionen NiT, Børge Beisvåg, mener at byggearbeidene på den nye godsterminalen bør starte i første del av perioden, og ikke siste.

Han legger til at NiT ser positivt på at første byggetrinn av en ny tiltrengt godsterminal er med i forslaget til NTP. Men man skulle gjerne sett tydeligere signaler om byggestart og videre utbygging til en fullverdig gjennomkjøringsterminal - til en pris av 6,7 milliarder.

NiT hadde ventet at det kom midler til å sikre kobling fra E6 mot godsterminalene på Heggstadmoen og Torgård.

Veiene må oppgraderes

- Veisystemet inn og ut av terminalen og over til de store mottakerne av gods, som er etablert på begge sider av Sandmoen-krysset, må oppgraderes snarlig. Krysset på E6 ved Sandmoen inn mot terminalen er kapasitetsmessig sprengt. Hvis det ikke skjer en nødvendig oppgradering av tilførselsveier og flere tilpasninger av krysset på Sandmoen, frykter vi at den midlertidige terminalen på Heggstadmoen ikke vil bli brukt like mye som aktørene ønsker, sier Beisvåg.

Et dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal er det ikke funnet plass til i denne planperioden. Dobbeltsporet må vurderes på et senere tidspunkt da prosjektet må få en nærmere avklaring før det kan sikres finansiering, står det i NTP.

Bane NOR arbeider med å avklare trasé, og forslag skal snart ut på høring i berørte kommuner. Dobbeltsporet, inkludert tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, er beregnet å koste om lag ti milliarder kroner.

foto
Tar tid: En ny godsterminal på Torgård ser ut til å bli forisnket. Det kan gå 15 år før Brattøra blir frigitt til annen virksomhet. Foto: jens petter søraa