Adresseavisen har tidligere omtalt saken til syriskepalestinske Hanin (19).

Mor og to yngre søstre kom til Trondheim på familiegjenforening i midten av november.

For gammel for familiegjenforening: Ifølge Amnesty Internasjonal er det ikke uvanlig at enslige kvinner som Hanin risikerer å bli utsatt for vangsgifte, og trusler om seksuelle overgrep. Foto: Christine Schefte;Adresseavisen

Hanin ble etterlatt alene i Syria, fordi det norske regelverket ikke godtar barn over 18 år som en del av familieenheten.

Vinduer blåst ut

Nylig gikk situasjonen fra vondt til verre for 19-åringen. 4. desember ble vinduene i leiligheten blåst ut etter et bombenedslag og påfølgende eksplosjon.

Så du denne? Amnesty International om Hanin og kvinner på flukt: Kan ikke pålegge noen å utsette seg for fare

Adresseavisen 6. desember: Amnesty Internasjonal om saken til Hanin.

Familien mener sikkerhetssituasjonen for eldstedatteren er alvorlig, siden hun bor alene som enslig kvinne. De ønsker derfor ikke at Adresseavisen skal nevne hvilken by hun bor i. Bombeangrepet er omtalt av flere internasjonale nyhetsbyrå.

- Eksplosjonene var så kraftige at flere vindu i leiligheten ble knust, sier Hanin, på telefon fra Syria.

Hanin fikk vinduet blåst inn i leiligheten etter en eksplosjon i nabolaget.

Hun bruker smarttelefonen og viser frem ødeleggelsene i leiligheten. Flere steder er det plast istedenfor glass i vindusrammene.

Avslag på søknad

Tirsdag 5. desember fikk familien svar på klagen sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI).

- UDI har vurdert opplysningene og den dokumentasjonen som har fremkommet i klagen, men vi mener det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket, skriver de i sitt avslag.

- Jeg er deprimert, svarer Hanin kort, når hun får spørsmål om hvordan hun har det.

Ranin tar det tungt at storesøster Hanin ble igjen i Syria.

Søsteren Ranin (17) sitter ved siden av faren på sofaen i leiligheten hjemme i Trondheim. Det er kun ett og et halvt år som skiller søstrene Hanin og Ranin. Gjennom hele barndommen har de delt alle hemmeligheter, og de gikk arm i arm til skolen.

Ranin har tatt det tungt at søsteren er igjen i Syria.

Trussel om tvangsgifte

Hanin har tidligere fortalt i Adresseavisen hvordan hun er avhengig av å ha kontakt med foreldrene på telefon om natten, fordi hun er redd for at noen skal komme inn i leiligheten.

En annen stor trussel er besteforeldrenes ønsker om å få Hanin gift. De vil at hun skal komme til dem. De bor i en beryktet flyktningleir nord i landet. De mener hun nå bringer skam over familien fordi hun bor alene.

- Jeg er redd for at de skal hente meg. De kommer med alvorlige trusler om hva som kan skje hvis jeg ikke gjør som de sier, forteller Hanin, som ikke vil gifte seg, men fortsette utdannelsen hun har startet med.

Familien er opprinnelig palestinere. Det betyr at det er flere barrierer de må passere om de skal reise i Syria. Det gjør det også vanskelig for Hanin å ta seg videre til nabolandene Tyrkia, Jordan eller Libanon. Som enslig kvinne er det også svært farlig å legge ut på flukt alene.

- Jeg sitter fast her. Den eneste løsningen er å forlate landet, og det bør skje med fly, sier hun.

Problemet er at da trenger hun visum.

Oppfyller ikke inntektskravet

Teamlederen Rolf Henry Anthonisen i UDI har tidligere uttalt til Adresseavisen at det er en mulighet for at barn over 18 år, som ikke er gift eller samboer, og som er og fortsatt skal være en del av foreldrenes husstand, kan få familiegjenforening med foreldre.

- Det er vilkår om at barnet har blitt igjen i hjemlandet uten søsken som er over 18 år eller gift.

Familien har gitt Adresseavisen fullt innsyn i saken. På spørsmål til UDI om på hvilket grunnlag de har gitt avslage til Hanin, svarer de:

- Søknad er avslått fordi regelverket stiller krav om at hennes foreldre i Norge skal ha tilstrekkelig inntekt til å forsørge henne. Dette kravet er ikke oppfylt, skriver Anthonisen i UDI i en e-post.

Mohammads største bekymring som nyankommen syriske flyktning til Trondheim er datteren som ble igjen i Syria, fordi hun er for gammel for familiegjenforening.

Inntektskravet for å søke er satt til 256 256 kroner i året. Familier kan få unntak fra underholdskravet hvis de søker før det har gått seks måneder etter at asylanten har fått opphold i Norge. Det gjelder ikke for barn over 18 år, som Hanin.

Det kan derimot gjøres unntak dersom det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn.

- Dette er en meget snever unntaksbestemmelse. Vi har vurdert Hanins situasjon, men verken det at hun kommer fra et land med en vanskelig sikkerhetssituasjon eller at hun tilhører en sårbar gruppe, er dessverre tilstrekkelig til at det blir gjort unntak fra kravet om at foreldrene må kunne forsørge henne, skriver Anthonisen.

Introduksjonsprogrammet

For familien er det å nå opp til intektskravet i dag nærmest umulig. Far Mohammad er utdannet ingeniør fra Syria. Som nyankommen flyktning startet han i november i år på introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Målet med kurset er å lære seg norsk, samt å komme seg raskt ut i arbeid eller utdanning. Alle som deltar mottar rundt 15 600 kroner i måneden, eller 187 268 per år.

Les om kommunalt ansatt trebarnsfar John-Ivar som ikke fyller Listhaugs krav til inntjening

Kona kom til Norge for cirka en måned siden, og er ikke kommet i gang med undervisning ennå. Å skaffe seg jobb uten språkkunnskaper er ikke realistisk.

- Mine planer var opprinnelig å ta videreutdanning til sivilingeniør, sier Mohammad, som vil jobbe med å konstruere broer.

Hva som skjer nå med hans planer, hvis ikke Hanin kommer seg til Norge, er usikkert. Familien har anket saken videre til UNE. De har en saksbehandlingstid på fire måneder. Det betyr at det fortsatt kan gå mange måneder før storesøster kan komme, skulle hun få medhold.

For Hanin er det en evighet å vente. Også søster Ranin er utålmodig. Hun har fått seg en svartrutete skjorte, med en katt, som hun så gjerne vil vise til søsteren.

Ranin var så lykkelig pappa Mohammad kjøpte henne en ny skjorte. Men hun vil ikke bruke skjorta. Den skal spares i tilfelle storesøster kommer.

- Jeg prøver å få henne til å gå med den nå, men hun vil ikke. Hun sier at hun vil spare den for å kunne overraske Hanin når hun kommer.