Den pensjonerte botanikk-professoren Kjell Ivar Flatberg fikk 20 fuglekasser i bursdagsgave. Hans hovedfelt er mose, og målet er å se hvilke mosearter fuglene bruker for å bygge reir. En annen ting han ønsker å undersøke, er hvor fuglene henter mosen fra. Henter de bare nært fuglekassene, eller samler de bevisst?

- Jeg er ikke noe fuglemann, men mose - det kan jeg mye om, sier den pensjonerte professoren.

Flatberg forteller at fuglekassene ble satt ut på forsommeren. Målet er å samle mosen etter at fuglene har ruget ferdig og ungene har fløyet av gårde.

- Det er ingen som har gjort noe skikkelig forskning på dette, sier han.

Uten at han visste det på forhånd, skulle dette lille prosjektet utvikle seg til å bli en sensasjon.

Fordi nabo og kollega Henriette Vaagland jobber med biologi ved NTNU, og det hun så starten på i den ene fuglekassa hadde hun aldri tidligere verken sett eller hørt.

I denne fuglekassa i Klæbu har trehumler og veps flyttet inn. Foto: Sondre Dahle

- Ikke måte på sensasjon

Aldri før har de hørt at veps og trehumler holder til i samme fuglekasse. Funnet fra Klæbu er sensasjonelt.

- Det er ikke måte på hvilken sensasjon dette er, sier hun oppspilt.

De to tok med seg funnene til Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning. Han er biolog og har spesialfelt på pollinerende insekter.

- Jeg er enig med Henriette i at dette er en sensasjon, sier Dahle og legger til at fenomenet så langt de vet ikke er beskrevet internasjonalt. Han nevner også at det er beskrevet flere ganger i litteraturen at humler eller veps jager bort fugl og tar over fuglekasser.

Trehumla er kjent som den mest aggressive humlearten, forteller biolog Sondre Dahle. Foto: Sondre Dahle

- Men vi kjenner ikke til noen beskrivelser av at både humler og veps etablerer bol i samme fuglekasse. Derfor er situasjonen vi har i kassa i Klæbu utrolig unik og sensasjonell, sier han. Dahle forteller også at han har undersøkt med kolleger i Norge som jobber med dette feltet, og heller ikke de har hørt om dette fenomenet.

Biolog Sondre Dahle, som jobber ved Norsk institutt for naturforskning, forteller at vepsene kom inn og ut av fuglekassa på 20-minutters intervaller. Foto: Sondre Dahle

- Situasjonen unik og spesiell

Dahle sier at humlene i likhet med vepsen lager bol, men at førstnevnte må ha noe å bygge det på.

- Det er en fugl som har samlet inn materiale til et rede ved å legge mose og gress i bunnen, sier han. Etter dette har enten vepsen eller trehumla jaget vekk fuglen. Dahle tror det er trehumla, som er kjent for å være den mest hissige humlearten, som har jaget den vekk.

- Det er litt artig at det startet med mosestudier og endte med en sensasjonell innflytting av både fugl, veps og trehumle, sier Dahle.