- Jeg er blitt informert om at den 18 år gamle skoleeleven Taibeh Abbasi står i umiddelbare fare for å bli deportert fra Norge til Afghanistan. Å sende folk til fare og forfølgelse i Afghanistan er brudd på folkeretten, skriver Diana Gonzales i en e-post til UNE i slutten av januar i år.

Sjekk: Amnesty Kenya demonstrerer mot norsk asylpolitikk

Meldingen er en av over 3 500 e-poster fra hele verden UNE mottok i perioden 23. januar til 31. januar i år. Det opplyser UNE i sitt avslagsbrev til familien Abbasi, som Adresseavisen har fått tilgang til.

Adresseavisen har denne uka skrevet at søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) fikk endelig avslag om opphold fra UNE. De og moren Afefa må forlate Norge innen 11. mars.

To parallelle kampanjer

Ifølge Amnesty pågår nå to parallelle kampanjer.

- Amnesty Norge har en aksjon der vi oppfordrer folk til å signere vårt krav om at det må innføres en umiddelbar midlertidig stans i alle tvangsreturer til Afghanistan. Familien Abbasi har for mange blitt et symbol på hvilke mennesker dette faktisk handler om, opplyser Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal.

foto
Aksjonerer mot returer til Afghanistan: - Familien Abbasi har for mange blitt et symbol på hvilke mennesker dette faktisk handler om, opplyser Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal.

På aksjonssiden på nettet står det at Amnesty krever at Utlendingsnemnda umiddelbart stanser tvangsreturen av Taibeh Abbasi og familien hennes til Afghanistan. Aksjonen har samlet 18 000 signaturer.

Amnesty Internasjonal har i tillegg en global haste-aksjon, hvor mange tusen har sendt en appell direkte til UNE om at Taibeh og familien må få bli. UNE er mottaker siden de behandlet den siste omgjøringsbegjæringen fra familien.

Det har også vært flere støttemarkeringer for Abbasifamilien utenfor norske ambassader i utlandet, ifølge Amnesty. Et søk på googel viser bilder av aksjonsgrupper med norske flagg, hvor det står skrevet «Let Abbasi Stay».

Hjemmesiden til Amnesty Internasjonal Irland på Facebook er et eksempel på hvordan det nå protesteres mot Norges asylpolitikk i utlandet. Et bilde av Taibeh i en park Trondheim har følgende tekst:

«The police break down your door. They handcuff you. Put you in a cell. Then force you onto a plane to a war zone. This could happen to Taibeh any day now. Help us stop it. Stand with Taibeh».

På samme side står det en melding: Urgent: Stop Taibeh deportation now. Bildet er av Taibeh på gangbrua over til Øya. Spiret av selveste nasjonalsymbolet: Nidarosdomen, vises i det fjerne.

I tillegg har over 100 000 fra hele verden sendt sin signatur til statsminister Erna Solberg i protest mot at Norge fortsetter tvangsreturene til Afghanistan.

Tvangsutsendelser

Amnesty International argumenterer i sin kampanje for at alle som returneres til Afghanistan utsettes for en reell risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd, og at returnerte fra Norge kan utsettes for forfølgelse.

- Norge er det landet i Europa som tvangsreturnerer flest til Afghanistan, sier Ekeløve-Slydal til Adresseavisen.

Abbasi fra i novenber: Høyesterett sier nei til Abbasi-anken:Taibeh: - Jeg er redd for mine brødre, redd for min mor og for min fremtid

foto
Fakkeltog mot utsendelser: Her holder Taibeh Abbasi appell til jubel fra forsamlingen på Torget .

På spørsmål om ikke også andre europeiske land sender avviste asylsøkere tilbake til Afghanistan, svarer Ekeløve-Slydal at tendensen er den samme over hele Europa, men at Norge likevel utmerker seg negativt.

- Norge er også det landet i Europa som returnerer flest barn til Afghanistan, sier hun.

LES: INTERN UD RAPPORT OM AFGHANISTAN

Ekeløve-Slydal mener norsk myndigheter ser bort fra all informasjon de får om forholdene på bakken i Afghanistan.

- Det har vært en dramatisk økning i antallet drepte og skadde sivile siden 2009. Antallet drepte og skadde i 2017 er det høyeste tallet de har målt siden de startet rapporteringen om dette, ifølge FN, sier rådgiveren.

LES HER: Fredsprisvinner Malala sprer video fra Trondheim

I Norge over fire og et halvt år

UNE opplyser i sitt vedtak om avslag at ifølge deres praksis har barn i utgangspunktet en tilknytning til Norge som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn dersom de har bodd i landet over fire og et halvt år, og de har gått på skole i minst ett år.

foto
Internasjonalt ikon: Taibeh Abbasi blir brukt som symbol i internasjonale kampanjer mot tvangsutsendelser til Afghanistan. Her holdt hun et innlegg om sin virkelighet etter at familen fikk vite at de skulle bli kastet ut av Norge.

Abbasi-barna har oppholdt seg i Norge i nesten seks år, og har dermed passert skjæringspunktet på fire og et halvt år, samt ett år på skole med god margin.

- I denne saken trumfer innvandringspolitiske hensyn alt, sier Ekeløve-Slydal, og minner samtidig om at Taibeh og lillebroren Ehsan aldri har vært i Afghanistan.

LES HER: Flere tusen har meldt sin interesse for å delta på mandagens fakkeltog mot asylreturer i Trondheim (Fra NOV).

- De er født i Iran.

Ifølge Ekeløve-Slydal er afghanske myndigheter i en presset situasjon.

- De har returavtaler med europeiske land, noe de føler seg tvunget til, skal de opprettholde bistandsavtaler.

Lokal elev-kampanje

Det er også igangsatt lokale kampanjer til støtte for familien. Elevene ved Thora Storms videregående skole, hvor Taibeh er elev, har tidligere organisert kampanjen «Abbasi Stays». Bildet av en tåre fra et øye har spredd seg raskt på sosiale medier.

foto
«Abbasi stays»: Støtteplakaten elevene har laget til demonstrasjonen i oktober i fjor.

Elevene organiserte 3. oktober i fjor en stor støttemarkeringen for familien Abbasi i Trondheim, hvor flere tusen viste sin støtte. Elevene har nå nye aksjonsplaner.

- Det er vinterferie nå, men vi er allerede i gang med planleggingen, sier elevrådsleder Mona Elfareh.

foto
Det demonstreres over hele verden for at familien Abbasi skal få bli. Også i Kenya Foto: Amnesty Internasjonal Kenya