Etter gjennomgangen er det utarbeidet en liste på hvilke skoler som de neste 16 årene klarer seg med planlagt vedlikehold på dagens nivå, og hvilke som forventes å ha store investeringsbehov.

Skolene er vurdert i fireårsperioder, og kategorisert i tre klasser (rødt, gult og grønt). De røde har store investeringsbehov, de gule har mindre investeringsbehov, mens de grønne er skoler som ikke har investeringsbehov i perioden frem mot 2032. Rapporten legges frem for politikerne i dagens formannskap.

De røde

(Kritisk årsperiode i parentes)

Stabbursmoen skole (2017–2032): Det er utført noe vedlikehold og oppgraderinger i form av skifting av gulvbelegg, nytt skolekjøkken, nye dusjer ved gymsal og nytt ventilasjonsaggregat. Men det er ikke nok, og det bør gjennomføres omfattende rehabilitering utvendig og innvendig. Det er behov for omtekking av tak, utskifting av dører og vinduer, rehabilitering av drenering, grunnmur og fasader, utskifting av tekniske anlegg, blant annet ventilasjon, sanitær og elektrisk. Heisen er fra byggeår og må skiftes ut. Det er også behov for omfattende innvendig oppussing av vegger, gulv og himlinger, samt oppgradering av utearealene.

foto
Stabbursmoen skole.

Sunnland skole (2017–2032): Bygningene er generelt slitte innvendig og utvendig, og flere installasjoner har nådd forventet levetid. Gulvbelegg er utfordrende å holde rent, noe som forårsaker dårlig inneklima. Taktekking har nådd forventet levetid, og det samme gjelder tekniske anlegget. Klimaskallet tilfredsstiller ikke dagens krav til varmetap. Arbeidstilsynet har bedt om dokumentasjon av risikovurdering av atmosfærisk miljø ved skolen.

foto
Sunnland skole.

Nidarvoll skole (2021–2032): Mange installasjoner nærmere seg forventet levetid. Skolen bør trolig ha en teknisk rehabilitering rundt 2021–2025 knyttet til VVS og elektro. Det er utført noen tiltak som skifte av bordkledning og etterisolering samt maling av kledning, men dette er ikke tilstrekkelig. Utvendig vedlikehold må gjennomføres i nærmeste fremtid. I forbindelse med tiltak på fasader og tak må det også etterisoleres.

foto
Nidarvoll skole.

Nypvang skole (2021–2032): Fasaderehabilitering er planlagt i 2018. Men fra et vedlikeholdsperspektiv bør skolen ha en total innvendig og teknisk rehabilitering innen 2025. Dette gjelder både ventilasjon, brannanlegg, el-installasjoner, sanitæranlegg og rørføringer (ledningsnettet).

foto
Nypvang skole.

Rye skole (2024–2032): Det er gjort en del utskiftinger i delen fra 1980, men flere ting gjenstår. Det vil være hensiktsmessig å ta ut den forventede levetiden på en del komponenter og leve med lavere standard i noen år, for så å gjennomføre en større oppgradering om 5–10 år. Fasaden bør oppgraderes samtidig med øvrige tiltak på tak/fasade/drenering. Ved hovedvedlikeholdet i 2011 ble toaletter og garderober oppgradert/rehabilitert, mens ny heis ble installert i 2013. En oppgradering av utomhusanlegg må påregnes i løpet av 5–10 år.

foto
Rye skole.

Breidablikk (2029–2032): Del A ble totalrehabilitert i 2004/2005, og er i relativt god stand. Det tekniske anlegget fungerer tilfredsstillende, men gir ikke rom for økt elevtall. Del B er fra 1987, og det gjennomføres for tiden en del mindre tiltak. Det vil også her være behov for noe rehabilitering av bygningskomponenter som nærmer seg eller har overskredet forventet levetid. Det er behov for utbedringer av utomhusområdet.

foto
Bredablikk skole.

Charlottenlund barneskole (2029–2032): Anlegget er etter store rehabiliteringer på 90- og 00-tallet i grei stand. Det vil trolig være behov for en utskifting av det tekniske anlegget rundt 2033. Svømmehallbygget rives når det nye bydelsbassenget øst i byen står ferdig. Bygget har utfordrende romløsning og funksjonalitet, både med tanke på drift og renhold.

foto
Charlottenlund barneskole.

Hoeggen skole (2029–2032): Hoeggen skole er i bra teknisk stand og får en innvendig ansiktsløftning i 2017 og 2018. Etter denne gjenstår tiltak knyttet til fasader, drenering og tak. Skolen utfordres av plassmangel og har mange elever i paviljonger. Skolegården er generelt slitt og utvendig klatrevegg trenger oppgradering. Skolen fikk et nytt amfi og oppgradert sandvolleyballbane i 2015.

foto
Hoeggen skole.

Gule:

Åsheim barneskole, Flatåsen skole (øvre bygg), Ugla skole, Bratsberg, Byåsen, Dalgård, Hallset, Ila, Kattem, Lilleby, Romolslia, Selsbakk, Singsaker, Steindal, Tonstad, Utleira, Åsvang, Kolstad og Saupstad.

Grønt:

Berg, Bispehaugen, Blussuvoll, Brundalen, Charlottenlund ungdomsskole, Eberg, Flatåsen skole (nedre bygg), Hårstad, Kalvskinnet, Markaplassen, Nardo, Nyborg, Ranheim, Rosenborg, Rosten, Solbakken, Spongdal, Stavset, Strindheim, Sverresborg, Åsheim ungdomsskole og Åsveien.

PS. Huseby skole (som er revet), Kolstad (gult), Saupstad (gult), Okstad og Sjetne ligger inne i handlings- og økonomiplanen 2017-2020, men det er ikke fattet investeringsvedtak. Lade skole er under bygging.