Det mangler rett og slett penger. Trondheim kommune har mye annet å bruke pengene på.

Men kommunen alene har ikke midler til å realisere steinparken, som er et samarbeidsprosjekt med Norges geologiske undersøkelse (NGU). Man er avhengig av ulik støtte, som sponsorer fra det private næringsliv.

Steinparken er planlagt ved Ladekaia, serveringsstedet som åpnet i sommer og som umiddelbart ble en kjempesuksess. Serveringsstedet holder til i et ombygd ammunisjonslager fra krigen, og like ved ligger et tilsvarende bygg som inneholder toaletter og lagerrom for en dykkerklubb og en kajakklubb.

I høst ble Ladekaia tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2016. Ladekaia er første trinn i den nasjonale steinparken.

Laget forprosjekt

- For et par år siden ble det laget et forprosjekt for steinparken, men siden har lite eller intet skjedd, sier Jorunn Munkeby, landskapsarkitekt ved kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Steinparken har til hensikt å vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for dagens og fremtidens samfunn, fra matjord og kunstgjødsel til veibygging og metaller.

Parken skal vekke nysgjerrighet og gi lyst til å lære om geologi. Området skal også tilrettelegges for turgåing, sykling, jogging, vannsport, lek, soling og der man kan sette seg ned og spise.

Norsk geologi skal vises frem gjennom kunstnerisk utsmykning i parken og stille ut ulike bergarter i deler av parkområdet. Kunstnerne Leiken Vik og Oddvar I.N. Daren har vært rådgivere i forbindelse med forprosjektet.

Gir ikke opp

- Er prosjektet lagt på is?

- Det vil jeg ikke si, vi har fortsatt et ønske om å realisere planene. NGU er veldig ivrig på å komme i gang. I og med at Ladekaia ble så vellykket hadde det vært fint at prosjektet kunne blitt realisert. Det er vel mer riktig å si at parken er utsatt på ubestemt tid.

Munkeby har i minst ett år ventet på den første kommunale bevilgningen til å komme i gang, etter at forprosjektet var blitt presentert. Hun utelukker ikke at steinparken blir mindre enn opprinnelig tenkt.

Avdelingsleder Tom Heldal ved NGU sier prosjektet har tatt en liten pause. – Vi håper å kunne komme sterkere tilbake. Prosjektet har vært presentert rundt omkring, med håp om økonomisk støtte, men næringslivet er inne i en tøff periode. Ved NGU har vi vært gjennom nedbemanninger og i Trondheim kommune har folk som har jobbet med prosjektet sluttet, sier Heldal.

Vise frem Norge

- Ved NGU har dere et sterkt ønske om å få etablert Norges første nasjonale steinpark?

- Norge har en mangfoldig geologi, skapt gjennom tre milliarder år. Vi ønsker å vise hvordan landet er bygget opp. Parken skal være en arena for både rekreasjon og undervisning. Ladestien krysser gjennom området og gjør at ekstra mange kan bruke parken, sier Heldal.

I 1912 bygget Vestlandske Petroleumscompagni havna der Ladekaia ligger. Det hvite murhuset oppe på platået ble bygget i samme tidsrom. Under krigen anla tyskerne et festningsanlegg med bunkere, skyttergraver, kanonstillinger, jernbane, verksteder og heis til frakt av miner. Mye er bevart, som de to ammunisjonsskurene.

Kjøpt av NGU

Området ble kjøpt av NGU i 1962. I 2006 overtok staten havneanlegget og parkområdet for å sikre Østmarkneset til friluftsformål for allmennheten. Selve parkområdet ligger på platået ovenfor kaianlegget.

Steinparken skal bli en forlengelse av parkarealene sør for NGU. Murbygget fra 1912 et tenkt som formidlingssenter for den nasjonale steinparken. Av forprosjektet fremgår det at ved murhuset skal det bygges en skifermur med store skiferheller reist på høykant, som blir en viktig avgrensning av parken. Ved enden av skifermuren i nord skal det etableres en utsiktspir, som krager ut over fjellskjæringen og kaiområdet.

Videre innover i parken er det foreslått en jettegryte, skåret ut av fjellet i en stor blokk. Derfra er det mulig å gå inn i skogen på en lav brukonstruksjon av tre. I det neste store landskapsrommet er det planlagt kunstinstallasjoner, godt synlig fra store deler av parken.

Bord og benker

Det skal settes opp bord og benker og kunstinstallasjoner flere steder. Ulike steintyper dominerer parkområdet.

Også i årene 2004 til 2008 ble det jobbet med å planlegge en slik steinpark, men de ble avsluttet og skrinlagt i 2008 på grunn av manglende finansiering. Den gamle planen ble lagt vekk da man startet på nytt. Men nå gjenstår å se hvilken skjebne den siste planen får.

foto
Lek og lær: I den nasjonale steinparken på Lade skal prosjektet både vekke nysgjerrighet og gi lyst folk til å lære mer om geologi. Foto: Asplan Viak
foto
Ladekaia: Serveringsstedet Ladekaia er første del av den planlagte steinparken. Thomas Hammeren og Astrid Risan fotografert dagen Ladekaia åpnet. Stedet ble straks et populært sted. Foto: jens petter søraa
foto
Aktiviteter: I steinparken skal publikum kunne uføre ulike aktiviteter, samtidig som man kan se på stein, samlet inn fra store deler av landet. Foto: Asplan Viak