NTNUs nye campus er statens aller største byggeprosjekt akkurat nå.

Universitetet skal bygge 120 000 kvadratmeter i området rundt Gløshaugen. Hva, hvorfor og når var de tre spørsmålene NTNU og Trondheim kommune skulle svare på i det åpne møte om campusplanene mandag kveld. Det var forholdsvis glissent i auditoriet og NTNU ble også oppfordret om å være bedre til å informere folk om at det skulle være et slikt møte.

- Pinlig å være NTNU-ansatt

- NTNU kommer til å gjøre det de vil, uansett hva Trondheim kommune eller andre mener, sa NTNU-professor Aksel Tjora. På det åpne møtet slo han fast at NTNU ikke har tatt hensyn til innspill fra naboer, studenter, ansatte eller trondheimspolitikerne.

Han kalte NTNU-prosessen for bulldoseraktig og håper at NTNU tar hensyn til politikerne i Trondheim som nettopp har understreket at kommunen ikke går med på bygging i Høyskoleparken og ønsker at NTNU skal bygge i Midtbyen.

- Det er pinlig å være ansatt på et slikt universitet. Det er så flaut, sa han.

- For dårlig prosess

Mange slo fast at prosessen har vært for dårlig. Flere talere mente at NTNU hoppet direkte til det alternativet som ble vedtatt av styret i høst. I oktober vedtok NTNU-styret å bygge vestover til Elgeseter og Øya. På det åpne møtet mente flere at dette bindende for hvor NTNU skal bygge, samtidig er det først nå folk blir invitert til å delta med sine innspill.

Flere slo fast at NTNU vil åpne for medvirkning først etter at det er for sent for folk å komme med innspill.

På benkene i NTNU-auditoriet satt naboer, studenter og NTNUs egne ansatte. De etterlyser mer informasjon, flere muligheter til å bli hørt og en nabo var bekymret for de store utbyggingsplanene og mente at naboene er lite hørt. Prosjektsjefen for campusutvikling, Merete Kvidal, slo fast at dette møtet var en del av informasjonen til naboene. Etter planen skal naboene også bli mer involvert senere i vår.

Savner samfunnsmessig utredning

Arkitekt Silje Fremo, som også bor på Elgeseter, etterlyste samfunnsmessige og miljømessige utredninger for flere utbyggingsalternativer. Hun mente at NTNU hoppet rett fra tre ulike alternativer til å velge å bygge vestover mot Elgeseter og Øya uten at de andre alternativene er utredet. Etter hennes mening har NTNU bare tatt hensyn til det som er bra for universitet, ikke hva som er bra for byen og samfunnet.

Hun viste til at andre statlige virksomheter må utrede samfunnsmessige konsekvenser av flere ulike alternativer ved andre utbyggingsplaner. Fremo etterlyste også en plan for hvordan NTNU har tenkt å informere de ulike partene som velferdstinget, studentene og naboene.

Flere fagfolk fra NTNU, som Aksel Tjora fra institutt for sosiologi og statsvitenskap og arkitekturprofessorene Bendik Manum og Steffen Wellinger, var også opptatt av at mange alternativer er for dårlig utredet. De ønsker seg en større del av NTNU-utbyggingen innenfor elveslyngen og viser til Kalvskinnet og Leuthenhaven.

Byggestart i 2020

- NTNU har mye areal mange steder i Trondheim. Det er et behov for å samle det til ett campus i området rundt Gløshaugen, sa Merete Kvidal da hun åpnet møtet. I dag har NTNU eiendommer på Rotvoll, Moholt, Innherredsveien, Øya, Kalvskinnet, Dragvoll og Gløshaugen.

Merete Kvidal understreker at det er regjeringen som har bestemt at NTNU-campus skal samles. Hun viste også flere ganger til at styret i oktober 2016 vedtok at det skal etableres et samlet campus i området Gløshaugen, Elgeseter og Øya.

NTNU har som plan at alle vedtak skal være gjort i løpet av 2019 og at det blir byggestart i 2020, altså om tre år. I 2017 skal universitetet lage en helhetlig fysisk plan for det nye universitetsområdet der det både blir bestemt hvor det skal bygges og hvor de ulike fagområdene skal plasseres.

Her kan du lese om de ulike høringsuttalelsene til hvor NTNU bør bygge ut universitetsområdet

foto
Ivrige debattanter: Arkitekturprofessorene Bendik Manum, andre rad til venstre og Steffen Wellinger, sosiologiprofessor Aksel Tjora (fremst til høyre)og arkitekt Silje Fremo (bak) var kritiske til prosessen da NTNU mandag inviterte til åpent møte om campusutbygging. Foto: Vegard Eggen
foto
Prosjektsjef Merete Kvidal leder NTNUs arbeid med campusutviklingen. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen