– Når folk spør hva jeg jobber med og jeg forteller at jeg har jobbet med seksuelle overgrep mot gutter og menn i over 20 år, hender det ofte at de blir tause. Dette er fortsatt et stort tabu, sier professor Torbjørn Herlof Andersen.

Han jobber ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og har tatt doktorgrad og gitt ut to bøker om temaet. Mandag snakket han til en fullsatt rådhussal i hovedbiblioteket i Trondheim, under en fagdag om seksuelle overgrep mot gutter og menn. Arrangør var Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO).

foto
Jürgen Decker i erfaringskonsulent i Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Komisk og tragisk vold

Andersen er opptatt av at overgrep er kjønnsnøytralt, og at vi må forstå overgrep som en menneskelig, og ikke kjønnet, erfaring. For å illustrere det han mener er inngrodde oppfatninger om kjønnsrollene viste han et Youtube-klipp med skjult kamera fra London. En kvinnelig og mannlig skuespiller går gjennom parken som et par og krangler åpenlyst i filmen som er laget av den britiske organisasjonen The Mankind Initiative. Når mannen blir sint og går til fysisk angrep på kvinnen, begynner folk rundt å reagere, og bryter inn. I neste klipp snus rollene. Nå er det kvinnen som angriper mannen. Ingen reagerer, men flere blir stående og se på. Noen ler til og med.

Se videoen her:

– Det er komisk når en kvinne utøver vold mot en mann, men tragisk når det motsatte skjer. Vi er inne i en tid hvor vi snakker om å bryte ned kjønnskategorier, men det er ikke nødvendigvis det som er politisk korrekt alltid er det som praktiseres ute i samfunnet. Det er ikke lenge siden overgrepsutsatt var synonymt med hun, og overgriper synonymt med han. Men et overgrep handler om å miste kontrollen over egen kropp og eget liv, uansett kjønn, sier Andersen.

Han peker også på at det er en utbredt oppfatning at menn bare bør lene seg tilbake og nyte det dersom de blir utsatt for en uønsket seksuell tilnærmelse fra en kvinne. Under foredraget viste han til saken fra England hvor 21-åringen Jade Hatt ble tiltalt for å ha hatt sex med en 11 år gammel gutt hun var barnevakt for. Hatt unnslapp fengsel fordi gutten «skal ha vært svært klar for dette» og at han var svært moden for alderen, mens hun var svært umoden.

– Slikt ville du aldri hørt om det var en 21 år gammel mann som forgrep seg på en 11 år gammel jente, sier Andersen.

foto
Fagdag om seksuelle overgrep: Mange møtte opp for å høre på blant annet professor Torbjørn Herlof Andersen på fagdagen om seksuelle overgrep mot gutter og menn, i Trondheim mandag. – Det å bli utsatt for et seksuelt overgrep er en menneskelig erfaring, ikke en kjønnet erfaring, sier professoren.

Utagerende som barn

Det vet Jürgen Decker (46). Det er nå over åtte år siden han ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling etter et selvmordsforsøk. Der fortalte han at han var blitt utsatt for seksuelle overgrep fra han var tre til seksten år. Overgriperne var både kvinner og menn. Men hjelpeapparatet ville ikke høre på det, ifølge Drecker. Da han senere var innlagt på distriktspsykiatrisk senter i ni måneder, forteller han at han heller ikke fikk snakke om overgrepserfaringen.

– Man kan ikke bare se på diagnosen og symptomene, man må gå inn i historien – hvorfor det er blitt slik, sier Decker, som i dag er erfaringskonsulent i LMSO, i tillegg til jobben i et stort vaktselskap.

foto
Overgrepsoffer: Jürgen Decker strevde i mange år med opplevelsene fra overgrep og omsorgssvikt i barndommen. Det sitter fortsatt i, men med god oppfølging har han stablet på beina et godt liv.

Som barn var han utagerende. Han sier han ble oppfattet som et problembarn i skolen og nærmiljøet. 16 år gammel flyttet han inn i et fosterhjem, etter at barnevernet påviste omsorgssvikt i hjemmet. Da opphørte også overgrepene. Men det tok ennå mange år før han fortalte om de vonde opplevelsene fra guttedagene. I ettertid har han blitt kontaktet av flere menn som opplever at det er vanskelig å stå frem med sine historier, og mange har opplevd å ikke bli trodd. Slikt skjer jo ikke menn, tenker mange.

– Slike opplevelser må ikke ties i hjel – de må snakkes i hjel. Vi vet at det ikke er enkelt å fortelle, men det er utrolig viktig for å kunne bearbeide det som har skjedd, legger Andersen til.

Fikk voldsoffererstatning

Etter mange års fortielse politianmeldte Decker forholdene han hadde opplevd som barn, men saken var foreldet. Han fikk imidlertid voldsoffererstatning og han synes det er godt at staten trodde på historien hans.

– Det er en god del stigma når det gjelder gutter og menn som utsettes for seksuelle overgrep i miljøer som har stor påvirkningskraft. Når det er fakkeltog og demonstrasjoner i det offentlige rom gjelder det som oftest barn og kvinner som har vært utsatt for overgrep. Menn blir ikke inkludert. Men guttene som er blitt utsatt for overgrep som barn, blir faktisk menn en gang. Skal de da bare glemme det når de har blitt voksne? Overgrep er et samfunnsproblem, ikke et kjønnsproblem, sier Decker.

foto
Jürgen Decker er født i Tyskland, men kom til Norge som seksåring.

«Hvordan er det mulig?»

Men hvor vanlig er dette at menn blir utsatt for overgrep? Ressurssenter for menn (Reform) utarbeidet tidligere i år en rapport hvor det anslås at om lag ti prosent av alle gutter og menn blir, eller har blitt, utsatt for seksuelle overgrep. Ressurssenterets rapport er utarbeidet i samarbeid med flere og baserer seg på gjennomgang av ulik forskning på temaet.

– I andre land opererer de med langt høyere tall. Jeg tror at jo større aksept vi får for at slike overgrep faktisk skjer, jo mer vil tallet stige, sier Andersen.

foto
Professor Torbjørn Herlof Andersen.

Han har jobbet med temaet i over 20 år, og begynte med å gjøre undersøkelser om seksuelle overgrep mot gutter og menn i kristne miljøer på slutten av 90-tallet.

– Det er stor uvitenhet om denne typen overgrep. Fremdeles er tenkningen rundt menn som overgripere og kvinner som offer veldig sterk, til tross for ny viten som er kommet frem de siste årene. Vi er nødt til å fortsette å snakke om det til folk begynner å forstå. Du støter fremdeles på folk som tror at det at gutter blir utsatt for overgrep er sjeldne tilfeller, sier Andersen.

– Er det også mange som lurer på om det virkelig går an, at kvinner forgriper seg på gutter og menn?

– Ja, en treffer på folk som tenker «hvordan er det mulig?» Og ja, det er det. Selv om man ikke har lyst, blir man stimulert lenge nok på penis, så vil den jo reagere, uansett hvor mye en tenker at «dette har jeg ikke lyst til». Det er det man fagspråket kaller «penisbedraget». Og det er mange forskjellige måter å begå et overgrep på. Et overgrep er ikke bare å fullbyrde et samleie, sier Decker.

foto
Prosjektleder for fagdagen, Stine Kühle-Hansen, sier at det er svært mye å ta tak i når det gjelder utsatte gutter og menn.