- Jeg er positiv til det jeg har fått høre så langt under besøket her i Norge. Dere jobber bra med de operative perspektivene og den tekniske siden, sier Winter.

Han er sjef for F-35 Joint Program Office, det flernasjonale programkontoret for F-35. Adresseavisen snakket med ham torsdag da han sammen med sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland og sjef for det norske kampflyprosjektet, Morten Klever ankom Ørland flystasjon. Der ble han orientert om status på kampflybasen.

-Ørland rocks, er tilbakemeldingen fra Winter etter besøket der han møtte piloter og personell på basen. Han skryter av hvor bra den nye infrastrukturen på kampflybasen er.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra 2015 om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

En av tre baser utenfor USA

Winter snakker det tett samarbeid mellom F-35-programmet som han leder, og det norske forsvaret og norsk industri. Onsdag besøkte han derfor også Kongsberg, som utvikler JSM-missilet, som skal brukes om bord i de nye norske kampflyene.

- Norge er en av våre tetteste koalisjonspartnere. Nå har dere seks fly her. Og dette er en av bare tre baser utenfor USA hvor det opererer F-35-fly, sier Winter.

Norsk klagebrev

Nylig ble det kjent at viktig F-35-teknologi er hele åtte måneder forsinket, noe som har ført til reaksjoner fra Norge. Forsvarsdepartementet ved programdirektør Morten Klever, klager på at byggingen av et senter, Norwegian Italy Reprogramming Laboratory (NIRL) på Eglin Air Force Base i Florida, hvor Norge og Italia skal produsere datafiler til F-35-flyene, er forsinket. Bygningen skulle stå klar 24 februar i år, men vil trolig ikke være ferdig før 31. oktober.

«NIRL er en nøkkelfaktor for å møte Norges operative krav for F-35, og jeg er bekymret for fremgangen med NIRL-bygningen», skriver Klever i brevet til programkontoret. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Winter bekrefter forsinkelsen, men sier situasjonen er under kontroll.

- Norge er i rute. Men når det gjelder dette så handler det om byggetid. Det er der forsinkelsen ligger. Vi vil følge opp denne saken tett. Det er viktig at Norge kan ha en foreløpig operativ kapasitet med F-35 i oktober 2019, som planlagt. Derfor jobber vi med å løse programmeringsarbeidet så raskt som mulig, sier Winter.

Sjef for det norske kampflyprogrammet, Morten Klever, sier de jobber tett med programkontoret og flyprodusenten Lockheed Marting for å løse tekniske problemer som dukker opp.

- Vi er i rute. Flyene er levert på tid og til forventet kostnad. Men det er et så omfattende program at man må forvente utfordringer, sier Klever.

- Opplagt at det finnes utfordringer

Sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, snakker også om det gode samarbeidet gjennom det internasjonale F-35-prosjektet. Hun sier Norge er i rute når det gjelder operativ testing og evaluering av de nye flyene.

- Det er opplagt at det finnes utfordringer. Blant annet når det gjelder å få på plass fly, men også personell som skal drive understøttelse, og teknologien. Det er disse erfaringene Winter oppdateres på i dag. Vi er en av tre som opererer F-35 utenfor USA. Vi deler våre erfaringer slik at andre skal kunne dra nytte av dem, sier Skinnarland.

- Hvilke konkrete råd og tilbakemeldinger kommer dere med?

- Det ønsker jeg ikke å gå i detalj om. Da kommer vi fort inn på graderte ting, men det er noen hovedområder vi er konkrete på. Og vi følger opp de utfordringene vi har, sier Skinnarland.

Blant utfordringene er også byggingen av fasiliteter for f-35-flyene. Blant annet skal Evenes klargjøres å ha fly stående stand by i beredskap, og det skal bygges forsterkede hangarer, såkalte shelter for fly på Ørland flystasjon.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter