Tallet på asylsøkere som kommer til Norge, stuper. Dermed blir det også langt færre som trenger å bli bosatt. Det er mange år siden behovet for bosetting av flyktninger var så lite som det trolig blir i 2018.

I Midt-Norge er det i 2018 trolig bare behov for å bosette en firedel så mange som i 2016.

Årsaken er streng grensekontroll og grensesperringer i Europa som gjør at folk ikke kommer seg hit. Mange kommuner kommer derfor til å få beskjed fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om at de ikke trenger å bosette flyktninger i 2018.

- Attraktivt å ta imot flyktninger

- Det er nok en trist beskjed å få for mange kommuner, sier regiondirektør Rune S. Foss i Imdi som har vurdert på behovet neste år. Han sier mange kommuner har satt pris på å ta imot flyktninger.

- Jeg har inntrykk av at det er attraktivt for de fleste kommunene å ta imot flyktninger. Det har vært en eventyrlig utvikling de siste årene der kommunene og innbyggerne har gått inn i dette med stort engasjement og entusiasme og stort sett opplevd det som en berikelse å få denne oppgaven i tillegg til de vanlige kommunale tjenestene.

LES OGSÅ: Harald Andresen mener innvandring truer norsk kultur

Befolkningsvekst og arbeidsplasser

Regiondirektøren i Imdi sier kommunene har fått befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Med flyktningene har det også fulgt økonomisk tilskudd. Rune S. Foss regner derfor med at mange i kommunene blir lei seg når de mister denne oppgaven.

I år tar 81 av 84 midtnorske kommuner imot flyktninger. I 2018 regner Imdi med at det bare er behov for at 30 kommuner i regionen gjør det samme.

Prognosene viser at det neste år trolig blir behov for bosetting av 4440 flyktninger i Norge. Av disse er det 210 enslige mindreårige.

- Det har helt sikkert vært utfordrende, men også stas å bosette flyktninger. De fleste kommunene har gjort dette med begeistring, fortsetter regiondirektør Rune S. Foss.

Flyktningefamilie: Denne familien kom fra Syria via flyktningeleir i Libanon til Åfjord i mai. Fra venstre mor Adla, Piyar, far Moustafa, Aleen og Aram med ryggen til. Alle med Ahmad til etternavn Foto: Rune Petter Ness

Under 700 til Midt-Norge neste år

I 2016 ble det bosatt 2583 flyktninger i midtnorske kommuner. 265 var enslige mindreårige. I 2018 er det ifølge prognosene bare behov for å ta imot 688 mennesker på flukt. 33 av disse vil være mindreårige under 18 år som kommer alene.

Nå skal direktoratet bruke noen måneder på å vurdere hvilke kommuner som skal bli bedt om å bosette flyktninger også i 2018. Imdi kommer da til å legge vekt på mulighetene for arbeid og utdanning. Småkommunene kan ikke regne med å få flere til bosetting, ifølge Foss.

- Men vi har ennå ikke bestemt hvem som får tilbud om å bosette flyktninger. De største kommunene kommer fortsatt til å få flyktninger til bosetting, sier Foss.

Arbeidsplasser forsvinner

Svært mange mindre kommuner må derfor regne med at det ikke er behov for ansatte som tar imot flyktninger for bosetting. Dersom flyktningesituasjonen ikke endrer seg i løpet av to-tre år vil det heller ikke være behov for ansatte i det toårige introduksjonstilbudet som innebærer norskopplæring, opplæring i norske forhold, arbeidspraksis, hjelp til utdanning og kartlegging av utdanningsbehov.

I løpet av høsten får kommunene beskjed om de fortsatt får ta imot flyktninger til bosetting.

- Men i de nærmeste årene må kommunene fortsatt være opptatt av god integrering og at flyktningene de har tatt imot, kommer i utdanning og jobb, sier Foss.