Et nytt midtstilt kollektivfelt kun for busser i rute i Jonsvannsveien skaper forvirring hos enkelte bilister.

- Skiltingen som kom opp i forrige uke var ikke tydelig nok, det har vi sett i ettertid. Derfor vil vi få opp flere skilt som viser påbudt kjøreretning over det høyre av de to feltene inn mot krysset Kong Øysteins veg/Dybdahls veg. Mange har kanskje ikke oppfattet at kjøremønsteret er endret og at det nå er blitt to kjørefelt her, sier prosjektleder for Trondheim kommune, Jens Hvidsten.

Miljøpakkeprosjekt

Det nye kollektivfeltet er den første delen av et Miljøpakkeprosjekt langs Jonnsvannsveien som går mellom krysset Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Lidarende. Strekningen er cirka 200 meter. Det har kommet flere henvendelser fra trafikanter etter at det nye kollektivfeltet ble tatt i bruk forrige onsdag.

- Da jeg kjørte der selv var det dårlig brøytet og smalt. Nå på vinterstid får vi heller ikke laget merking i selve kjørebanen noe som ville hjulpet bilistene til å forstå at det nå er to kjørefelt inn mot krysset. Skiltingen betyr enkelt og greit at det midterste feltet er forbeholdt busser i rute. Bussene har også fått eget lyssignal for når de kan svinge ned Dybdahls veg. Alle andre skal holde seg i det høyre feltet her og det håper vi blir tydeliggjort når vi straks får satt opp skilt som viser påbudt kjøreretning til høyre, venstre og rett frem, mener prosjektlederen.

foto
Det nye kollektivfeltet i Jonnsvannsveien går fra Lidarende til krysset Kong Øysteins veg/Dybdahls veg.

Alt ferdig i 2019

Miljøpakkeprosjektet i Jonnsvannsveien er delt i tre deler og koster cirka 130 millioner kroner:

1 - Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg (ferdig)

2 - Samle dagens to holdeplasser til en stasjon med metrobuss-standard, opprettholde to holdeplasser for annen busstrafikk samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg

3 - Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien

Bygging av del 2 starter i februar 2018, og alt skal stå ferdig sommeren 2019 innen oppstart for metrobuss og ny rutestruktur, ifølge informasjon på Miljøpakkens nettsider.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.