Dette er klart etter et forhandlingsmøte mellom partiene bak Miljøpakken i Trondheim og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Møtet torsdag kom i stand etter at det ble klart at det var ulikt syn i bystyret og fylkesutvalget  på enkelte prøvetiltak i sentrum fra 2018 og en permanent løsning for sidestilte og midtstilte kollektivfelt i hovedgatene.

I forhandlingsmøtet ble det klart at det ikke blir noen avstemning om midtstilte eller sidestilte kollektivfelt i bystyret kommende torsdag. Miljøpakkepartiene vil vente med vedtaket til det skal lages en reguleringsplan for Elgeseter gate.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) lider dermed nederlag i sin plan om et felles vedtak i fylkesutvalget og bystyret i høst om midtstilte kollektivfelt i Trondheim sentrum. Sandvik sa til Adresseavisen mandag at nei til midtstilte kollektivfelt i sentrumsgatene i Trondheim undergraver hele konseptet med metrobuss.

Les også: Krangler om farten for metrobussen i sentrumsgatene

Utsatt i bystyret 26. oktober

Saken om kollektivfelt ble utsatt i bystyret 26. oktober. Årsaken var at det på forhånd var klart at flertallet kom til å gå inn for sidestilte kollektivfelt, mens fylkesutvalget 17. oktober valgte en løsning med midtstilte felt. Utbyggingsprosjekter i regi av Miljøpakken krever likelydende vedtak i fylkeskommunen og bystyret for at planleggingen av kollektivfeltene skal kunne begynne.

Ny utvikling på forhandlingsmøte

Den nye utviklingen i saken om kollektivfeltene, kom under et dialogmøte mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune torsdag. På møtet, hvor alle partiene i Miljøpakken var representert, var det bred enighet om å samle seg om punktene hvor flertallet i fylkesutvalget og bystyret har felles standpunkt, og utsette de delene av vedtaket hvor det er ulikt syn.

På møtet ble det fra flere partier pekt på at det ikke har noen hast å vedta plasseringen av kollektivfeltene i Elgeseter gate, fordi dette er en utbygging som skal finnes sted etter 2019.

Kommentar: Viktige saker kan ikke behandles på denne måten

- Ikke tidsmessige konsekvenser å utsette vedtaket

- Det har verken tidsmessige eller økonomiske konsekvenser å utsette vedtaket om plasseringen av kollektivfelt. Vi kan heller ta den diskusjonen når vi debatterer reguleringsplanen, sa Aps gruppeleder Geir Waage.

Et gruppemøte mellom partiene i den rødgrønne koalisjonen (alle partiene i bystyret unntatt Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt) senere på dagen, samlet seg om et fellesforslag, som vil bli lagt fram i bystyret 16. november.

Fellesforslaget, som vil få flertall i bystyret, skal diskuteres på gruppemøter i hvert enkelt parti før bystyremøtet 16. november, men det er ikke ventet vesentlige endringer.

Kommentar: Metrobuss for alle penga?

Stenger Olav Tryggvasons gate og ett felt på Bakke bru

Dette er det nye forslaget som vil bli lagt fram i bystyret torsdag:

* Ingen stengning av Prinsenkrysset fra 2018.

* Prøvetiltak med gjennomkjøringsforbud for biler i Olav Tryggvasons gate fra 2018. Gaten får midtstilte bussfelt og egne sykkelfelt.

* Prøvetiltak med stengning av ett felt for biler mot sentrum på Bakke bru fra 2018. Sykkelfelt i hver retning i gaten.

Vedtak om kollektivfelt i Elgeseter gate, Prinsens gate og Kongens gate blir utsatt, inntil det er fattet en beslutning om utformingen av campusområdet for NTNU, og bystyret skal vedta en reguleringsplan for Elgeseter gate.

Adresseavisen mener: Uholdbar konflikt om bussene

Fylkesutvalget må fatte nytt vedtak

Utarbeidelsen av det nye fellesforslaget, innebærer at Arbeiderpartiet og de øvrige partiene bak flertallsvedtaket i fylkesutvalget, må endre sitt vedtak på flere punkter.

- Fylkesutvalget skal behandle saken på nytt 26. november, og utvalget kommer da til å tilpasse sitt vedtak etter det som bystyret beslutter, bekrefter fylkesordføreren.

Det mest sentrale punktet er at vedtaket om midtstilte kollektivfelt i Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum) blir fjernet.

Sandvik opplyste på dialogmøtet torsdag at han har endret standpunkt om å stenge Prinsenkrysset for biltrafikk fra 2019. – Jeg har stor forståelse for argumentene fra de næringsdrivende i sentrum og mener derfor at det ikke er nødvendig å stenge krysset, fortalte Sandvik.

Kommentar: Nå må det peises på

- En fornuftig avgjørelse

- Etter mitt syn er det ikke uenigheten om kollektivfeltene som gjør at avgjørelsen blir utsatt, men at det er en samlet forståelse om at det er en fornuftig avgjørelse. Bystyret får dermed muligheten til en helhetlig prosess når vi skal diskutere reguleringsplan for Elgeseter gate, sider fungerende ordfører Ola Lund Renolen (MDG). Han karakteriserer resultatet av torsdagens dialogmøte som «overraskende». - Jeg hadde aldri trodd det var mulig å komme så langt på så kort tid, sier Renolen.

- At Arbeiderpartiet har endret syn på hvordan denne saken må løses, skyldes ikke dialog, men at Tore O. Sandvik så at han ikke ville få det som han ville og var redd for et nederlag, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

foto
Olav Tryggvasons gate blir stengt for gjennomgangstrafikk fra 2018. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Ett felt for biltrafikk mot sentrum stenges på Bakke bro fra 2018. Foto: Vegard Eggen
foto
Foto: Mariann Dybdahl, Torsten Hansen