Stjørdal: Det forteller sjef for HV 12, Ebbe Deraas. Øvelsen foregår for første gang på mange år i Midt-Norge.

I høst  gjennomførte Heimevernet det som nærmest var generalprøven for den norske gigantøvelsen Cold Response 2016.

- Det er klart at en en så stor øvelse og så mange innkalte soldater er noe som vil merkes veldig godt også for det sivile samfunnet, sier Deraas.

Heimevernet er nå i ferd med å sende ut brev med innkallelse til soldatene, som i hovedsak kalles inn i perioden fra slutten av februar og utover.

HV mot HV

Selve hoveddelene av vinterøvelsen Cold Response foregår i perioden 1. til 9. mars. Der vil Heimevernet stille med styrker på begge de to sidene i øvelsen.

- Foruten selve øvelsen har vi i HV også et ansvar for å informere og binde sammen øvelsen, sier Deraas, som i dag er vertskap for en amerikansk general som besøker Trøndelag for å forberede øvelsen. Også i går var HV-sjefen vertskap for militære og sivile gjester under den tradisjonelle julelunsjen på Værnes.

Værnes blir helikopterbase

I alt regner Forsvaret med at ca. 15000 soldater vil delta under øvelsen. 10 000 av disse bakestyrker. Nest etter Norge blir Sverige etter alt å dømme største nasjon under vinterøvelsen. I tillegg har en rekke andre nasjoner, blant annet Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike Storbritannia, Nederland og Canada, signalisert at de ønsker å delta

Adresseavisen er kjent med at det fra amerikansk side vil delta flere tusen soldater, blant annet 1900 mann fra marinekorpset. Mens signalene totalt sett peker mot at det blir mindre flyaktivitet enn tidligere forventet planlegger det amerikanske marinekorpset å operere med store Ch-53 transporthelikopter, kamphelikopter og sine spesielle Bell Boeing C-22 Osprey tiltrotor-fly. De siste har etter det Adresseavisen får opplyst, ikke har operert i Norge tidligere.

- Vi jobber ut fra at Værnes blir base for helikopteroperasjoner under øvelsen, mens Ørland blir base for kampflybidrag, sier sjef for HV 12, Ebbe Deraas.

Koster flesk

Hovedområdet for øvelsen er området mellom Steinkjer, Namsos og Grong, men også de to flyplassene lenger sør blir sentrale. Allerede tidlig i februar vil øvelsesforberedelsene bli synlige i nærområdet rundt Værnes når amerikanske styrker starter sine forberedelser her. Deraas sier det på det meste vil være innkvartert ca. 2500 mann i og rundt leiren i Stjørdal rett før og under øvelsen.

Deraas bekrefter imidlertid at den høye øvelsesvirksomheten fører til store kostnader for Heimevernet. Bare det å øke antallet øvelsesdøgn noen dager per soldat koster mye.

- Heimevernet har vært underfinansiert i mange år. Vi har brukt av reservene, men nå er det ikke mer å tære på. HV-sjefen har prioritert oss neste år siden vi skal være lokalt vertskap for Cold Response, men skal HV opprettholde virksomheten fremover må samfunnet legge mer penger på bordet, sier Deraas.

foto
Mye øving. I vinter blir det mer øvelsesvirksomhet for trønderske HV-soldater. Her soldater fra innsatsstyrke Rype under en tidligere øvelse. Foto: FRANK CADAMARTERI