Jens Maseng (Ap) opplevde sist uke å bli avsatt som leder i kontrollutvalget i Ørland kommune. Flertallet i kommunestyret hadde ikke tillit til ham og valgte et nytt utvalg bare med folk fra posisjonen i den høyrestyrte kommunen. Maseng mener ordfører Tom Myrvold (H) må beklage den sterke personkritikken han har kommet med. Men ordføreren beklager ikke.

- Har ingenting å unnskylde

- Jeg stiller meg, som del av et politisk flertall på 19 personer, bak mistillit til tidligere leder av kontrollutvalget. Jeg kan ikke se at verken jeg eller øvrige kommunestyrerepresentanter har noe å unnskylde i denne saken, sier ordfører Myrvold.

- Gjorde jobben min

Den avsatte lederen i kontrollutvalget mener det politiske flertallet straffer ham for å ha ført tilsyn med ulike deler av kommunens virksomhet.

- Jeg har bare gjort jobben min som leder i kontrollutvalget, sier Maseng.

- Kontrollutvalgets jobb er å stille spørsmål ved om saksbehandlingen i kommunen går riktig for seg. Det blir jeg straffet for.

Stillingen som forsvarskoordinator

Tilsetting av en forsvarskoordinator er en av sakene kontrollutvalget under Masengs ledelse stile spørsmål ved. Kontrollutvalget var usikker på om det var rett å kjøpe tjenesten som forsvarskoordinator av Fosen Innovasjon for 900 000 kroner uten at det ble lagt ut til offentlig anbud først. Stillingen ble først utlyst av Ørland kommune, deretter trukket og til slutt bestemt at kommunen skulle kjøpe tjenestene av Fosen Innovasjon. Maseng mener det er jobben til kontrollutvalget å stille spørsmål om lovligheten av dette selv om det viste seg at dette var i orden.

Arbeiderpartiet har etter behandling i kontrollutvalget sendt fylkesmannen ti påstander om brudd på regelverk til lovlighetskontroll. Dette er ikke ferdig behandlet.

Dette er kritikken

Høyreordfører Tom Myrvold er særlig kritisk til at Jens Maseng har snakket med folk i kommuneadministrasjonen uten å ha gjort det klart at det var som leder av kontrollutvalget.

- Han har skrevet referat fra samtaler uten at de som er sitert har fått muligheten til å rette opp feilaktige inntrykk. Det har vært uklart for folk at de har vært intervjuet av lederen i kontrollutvalget og at det skulle skrives referat. Slik har han skapt usikkerhet. Han har ikke beklaget dette overfor meg.

Ordfører Myrvold slår fast at Ørland ikke kan ha en leder i kontrollutvalget uten tillit.

- Men vi gjorde alt vi kunne for at opposisjonen skulle ha lederen, men de hadde bare én kandidat, Jens Maseng, som ikke hadde tillit hos oss. Derfor måtte vi ta ansvar å velge et utvalg med tre representanter fra flertallet i kommunestyret.

I Adresseavisen fredag kom ordfører Myrvold med følgende kritikk etter at Maseng var satt av som leder i kontrollutvalget:

  • Maseng kontaktet privatpersoner i kommunen uten å si at det er en del av saksbehandlingen til kontrollutvalget.

  • Maseng har fremmet sine egne interesser.

  • Maseng har uttalt seg på vegne av hele kontrollutvalget uten først å hatt kontakt med utvalget.

  • På denne måten har Maseng skapt usikkerhet som igjen kan føre til fryktkultur og gi Ørland kommune et omdømmeproblem.

Personkritikk uten sidestykke

Jens Maseng velger først nå å svare.

- Dette er en personkritikk mot meg uten sidestykke. Ordføreren må umiddelbart slutte med sin vendetta mot meg og komme med en offentlig unnskyldning, sier han.

Maseng har tidligere beklaget at han kan ha snakket med folk uten å ha tydeliggjort rollen sin som leder i kontrollutvalget. Han mener også at det er urimelig å si at han har fremmet egne interesser.

- Det eneste er at jeg etter søknadsfristen gikk ut, sa at jeg kunne ha vært interessert i å søke stillingen som forsvarskoordinator.

Jusprofessor: - Kan snakke med hvem de vil

Jens Maseng har selv tatt kontakt med professor i kommunalrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Bernt slår fast at det er opp til medlemmene i kontrollkomiteen hvem de vil snakke med.

- Dette kan verken rådmann eller kommunestyre forby.

Derimot mener Bernt det er viktig at den informasjonen som kommer fram blir dokumentert og at det er mulig for rådmannen å se og kommunetere den dokumentasjonen som blir lagt fram. Han slår også fast at det er opp til kommunestyret å bestemme at de vil velge et nytt kontrollutvalg.

- Men det bør være ryddig med hvilken begrunnelse som kommunestyret gir for dette.

foto
Ordfører Tom Myrvold, Ørland