EU-landene, Canada, Australia, Mexico, Argentina Brasil og Sør-Korea er så langt de eneste som er unntatt fra president Donald Trumps toll på stål og aluminium. Ekstratollen på 25 prosent trådte i kraft fredag.

Norge er foreløpig ikke på Trumps liste over toll-unntak. Men ambassadør Braithwaite går langt i å signalisere at Norge kan komme dit.

Han snakker om hvor viktig det er for USA å stå ved sine nære allierte og samarbeidspartnere, der Norge regnes som en av de fremste.

- Når det gjelder slike kompliserte avtaler mellom land er det av og til slik at ikke all informasjon kommer frem. Toll-saken er ikke ferdig utformet og avgjort. Forhåpentligvis kan vi løse det til beste for både USA og Norge, sier Braithwaite til Adresseavisen.

Møtte næringslivet

Torsdag og fredag var han i Trondheim og Trøndelag blant annet for å møte representanter for trøndersk næringsliv, Sintef-miljøet og NTNU. Der diskuterte han blant annet teknologiutvikling og norsk oppdrettsnæring med forskningsmiljøene. En viktig del av besøket handlet også om presentere nye muligheter for næringslivet.

Før besøket i Trondheim har han gjort et lignende besøk i Bergen. Planen er å besøke en rekke norske byer, for å presentere seg selv og USA.

foto
Liker Trondheim: Et besøk i Trondheim og Nord-Norge i 1989 var en av grunnene til at Kenneth John Braithwaite II (midt på bildet), ønsket å komme tilbake til Norge. Nå er han USAs ambassadør til Norge. Her fotografert utenfor Adressa-bygget i går. Foto: Håvard Jensen Haugseth

- Det er min plikt i denne jobben å reise og forsikre folk om at USA har tette bånd til Norge. Det er et mål for meg å møte flest mulig nordmenn, sier Braithwaite.

Nettopp de tette båndene mellom landene tror han blant annet skyldes kongefamilien, som bodde i USA under krigen. Og det finnes det like mange amerikanere som regner seg som etterkommere etter nordmenn, som det finnes nordmenn i dag.

Valgte Norge

Han forteller at han kunne velge mellom flere ulike ambassadørposter, men han og familien var aldri i tvil da muligheten til å reise til Norge dukket opp.

En viktig grunn var besøket i Norge i 1989, i forbindelse med en Nato-øvelse. Der besøkte han blant annet Nord-Norge og Trondheim. Til Adresseavisen snakker ambassadøren om hvor vakker byen og området er. Og hvor hyggelige nordmenn er, og hvor velkommen han føler seg. Han forteller at han i går besøkte festningen og så på utsikten.

- Det er lenge siden 1989, men Trondheim er akkurat slik jeg husker den, fastslår Braithwaite.

Vil forlenge på Værnes

Han er selv den første offiseren som blir utnevnt som amerikansk ambassadør til Norge. Den pensjonerte kontreadmiralen, har selv bakgrunn som pilot i marinen, der han fløy anti-ubåt oppdrag. Overfor Adresseavisen snakker han derfor også varmt om det norske forsvarets valg av både kampflyet F-35 og P8- Poseidon, maritime overvåkningsfly.

Besøket i Trøndelag sammenfaller med utskiftningen av den amerikanske rotasjonsstyrken på Værnes. På spørsmål om hva han tenker om den norske diskusjonen om amerikansk militær tilstedeværelse i Norge, understreker han at det ikke dreier seg om en amerikansk base i Stjørdal.

- Det kan jeg si med tyngde, som selv har forsvarsbakgrunn. På amerikanske baser, som i Japan, har USA ansvaret for alt på basen. På Værnes er vi gjester av den norske regjeringen og det norske forsvaret.

Han snakker varmt om mulighetene som finnes i Norge for de amerikanske soldatene.

- Vi håper at vi kan forlenge avtalen om trening her i Norge. Vi har ikke ekspertise på å overleve og operere i arktiske forhold som dere. For USA er dette en unik mulighet til å lære av de beste av de beste. Ingen gjør det bedre enn dere, sier Braithwaite, og forteller at han blant annet har diskutert saken med den amerikanske marineministeren.

Øverstkommanderende for det amerikanske marinekorpset i Europa, general Russel A. Sanborn, uttalte nylig også til Adresseavisen at han ønsker seg mer amerikansk tilstedeværelse og aktivitet i Norge.

- Dette er en unik mulighet med de treningsmulighetene som finnes her. Vi håper at den norske regjeringen vil tillate at vi blir, sier ambassadøren.

Tror USA kan lære av Norge

På spørsmålet om hvordan han opplever å komme til Europa i den spente situasjonen som er oppstått mellom Vesten og Russland, er Braithwaite diplomatisk. Han snakker om hvordan han selv besøkte Russland i perioden etter den kalde krigen. Han kom til et helt annet land enn han hadde forestilt seg.

- Putin er en smart mann. Han vil ikke søke en konflikt med Vesten, sier han. I store trekk ser han heller ikke forholdet mellom Norge og den mektige naboen i nord, som spesielt anspent.

foto
- Jeg er her som amerikansk patriot, ikke som republikaner eller demokrat. Jeg er ikke politiker. Jeg er USAs utsendte, sier Kenneth John Braithwaite II, USAs ambassadør til Norge. Foto: Håvard Jensen Haugseth

- Jeg er blitt spurt om USA kan lære noe av Norge her. Det tror jeg. USA kan lære mer om hvordan man kan operer nært Russland. Sam og understreker at han ikke opplever forholdet mellom Norge og US.

Han er opptatt av å understreke at USA vil støtte Norge dersom behovet oppstår.

- Trump er ingen politiker

Valget av Donald Trump som amerikansk president skapte mye uro. Braithwaite understreker at det ikke må være tvil om at USA står ved sine forpliktelser til Europa og Nato, dette gjelder også artikkel 5, som sikrer støtte fra andre natoland ved et angrep, selv om Trump har kommet med en rekke uttalelser som kan tolkes på annen måte.

- Presidenten er ingen politiker. Han er heller ingen diplomat. Han er en forretningsmann. Han vil sikre de beste avtalene han kan for USA. Derfor legger han vekt på at USA bærer en for stor del av utgiftsbyrden. Alle må bære sin del av den, sier ambassadøren.

Han peker på at Trump også vil ettergå og utfordre alle avtaler han selv ikke har vært med på å inngå, nettopp av samme grunn.

- Han er opptatt av å sikre de best mulige avtalene for USAs innbyggere, som har valgt ham.

Patriot ikke politiker

Han snakker om at Norge i likhet med svært mange land i alliansen fortsatt ikke har nådd målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret. Han har inntrykk av at både den politiske opposisjonen og regjeringen jobber hardt for å få til dette.

- Har det lettet overgangen fra USA til Norge at vi har en regjeringen med Høyre og Frp i posisjon, som dermed står nærmere USA politisk?

- Vi deler kanskje noen av de samme perspektivene, men både regjeringen og opposisjonen har tatt imot meg på best tenkelige måte. Men jeg er her som amerikansk patriot, ikke som republikaner eller demokrat. Jeg er ikke politiker. Jeg er USAs utsendte, sier Braithwaite.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.