Til sammenligning sier bare drøye 2 av 10 i Nord-Norge og på Sør-Østlandet det samme, viser undersøkelsen gjort av Respons Analyse på vegne av Mental Helse.

- Det er viktig at seniorene føler tilhørighet og ikke blir stående utenfor samfunnslivet, sier tidligere Venstre-leder og justisminister i Bondevik-regjeringen, Odd Einar Dørum (73).

Aldersapartheid

Dørum sitter i det såkalte FRI-rådet oppnevnt av Mental Helse. Rådet er en del av FRI-prosjektet, som ble lansert i mars, hvor norsk samfunns- og næringsliv inviteres til å gjøre en dugnad for å utnytte seniorers kompetanse og ressurser i større grad. FRI-prosjektet jobber for å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir viktige bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.

-Jeg skal digitalisere mitt eget arkiv før jeg blir pensjonist. Det blir en stor jobb, sier Anton Rikstad.

- Jeg håper dette prosjektet kan føre til en bevisstgjøring om at eldre hører til i arbeidslivet. Det er en generell utvikling i samfunnet som jeg har merket godt eter at jeg selv bikket 70. En god venn av meg beskrev dette problemet for 25 år siden og kalte det aldersapartheid. Vi må bruke sterke ord for å skape bevissthet rundet dette, understreker Dørum.

Dugnad for seniorer

Men mange seniorer føler seg slettes ikke velkommen i arbeidslivet, skal vi tro undersøkelsen fra Respons Analyse:

• Mer enn 1 av 3 (36%) over 55 år har følt at de må vike for yngre arbeidstakere.

• 4 av 10 i samme aldersgruppe svarer at de føler de blir ekskludert fra arbeidslivet.

Dette er gjennomsnittet på landsbasis. Men trønderne skiller seg altså ut på en positiv måte.

• Trøndelag er blant landets mest aldersvennlige landsdeler. 7 av 10 sier de aldri har opplevd å måtte vike for yngre arbeidstakere, mens 3 av 10 (27 %) sier det har skjedd en eller flere ganger.

• I Trøndelag føler flere at de lyttes til. Her svarer 60 % at de er enige i at deres kunnskap og kompetanse blir verdsatt av andre. På Vestlandet svarer 55 % at de føler dette og på Sør-Østlandet er tilsvarende tall 51 %.

Alltid velkommen

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er i den lykkelige situasjon at han er ønsket på arbeidsplassen til han er 70 år.

- Jeg gleder meg til å gå på jobben hver eneste dag. Fylkesmannen er en IA-bedrift. Her er folk en ressurs og ikke en pest og plage. Samtidig må det ikke være slik at du blir hengende i et horn på veggen. For meg går det en grense på 70 år. Jeg har skrevet under på en avtale, men jeg har kolleger som vil fortsette til de er 72 år etter at arbeidsmiljøloven ble endret i fjor.

Rikstad sier han fortsatt har mye å gi på jobben, både når det gjelder å berge villaksen og elvemuslingen.

- Her er det fortsatt store utfordringer, særlig i forhold til oppdrettsnæringa, rømming og lakselus. Vi har dessuten laget en handlingsplan for elvemusling slik at den ikke dør ut. Det har den gjort ute i Europa hvor perleleting tok knekken på den. Du må åpne 1000 slike for å finne en perle, sier Anton Rikstad, og peker på en musling han har i treramme på kontoret.

- Perleleting bedrev man også i Steinkjer og mange andre plasser. Figga har 6 millioner elvemusling og de må vi ta vare på.

Anton sa det var naturlig å gi seg i jobben da Steinkjervassdragene ble fri for sykdom i 2014.

- Men så skjer det så mye spennende ellers. Jeg har noen kamerater som har gitt seg på 62. En kjenning av meg gjorde den samme arbeidsoppgaven i 30 år, og da skjønner jeg behovet for å slutte tidligere.

Fisk på stake

Anton Rikstad er fortsatt en veldig engasjert. Han kjenner hvert eneste fiskevann i fylket, og leter frem ting og trang på kontoret fra et langt liv som forvalter. Han har fisk på stake, musling i ramme og hjorteskinn på stolen – samt et rikholdig arkiv.

- Det skal være gøy å være fiskeforvalter, sa min gamle læremester Bjerknes på kav bergensk. Det har jeg prøvd å leve opp til. Men jeg må innrømme at dette er blitt en utfordring, sier han og peker på pc-skjermene.

- Digitalisering og nye tekniske hjelpemidler er en utfordring, men jeg prøver å henge med sånn noenlunde.

Alle hos Fylkesmannen oppfordres til å bli stående lenge i jobb.

- Jeg vet at noen her på kontret ønsker å fortsette til de er 72. Men jeg har hørt etter kjerringa som ble pensjonist da hun var 62. Vi er totalt uenige om dette, sier Anton med glimt i øyet.

Anton skal jobbe til i oktober 2019.

- Fylkene blir sammenslått fra 1. januar 2018. Det vil jeg gjerne være med på, og det får jeg muligheten til ved å stå løpet ut til jeg er 70, sier Anton Rikstad som opprinnelig kommer fra Orkdal.

- Men enten man vil eller ikke blir man litt glemsk etter hvert, og man kan selvsagt ikke holde på til evig tid.

- Slutter å bry seg

Odd Einar Dørum mener det er lett å skyve seniorene ut på sidelinjen.

- Det å inkludere folk er hardt arbeid, mens det ikke er noen stor kunst å sette noen ut. Det krever bare at man slutter å bry seg og ikke tenker over det, sier Dørum, som tok ut pensjon fra 2009 da han var 66 år.

- Personlig er jeg garantert minsteinntekt, men på et usedvanlig høyt nivå. Jeg vil stå på i politikken og i samfunnslivet ellers så lenge helsa holder og vettet er klart. Denne muligheten unner jeg også alle andre. Poenget er ikke at vi er like, men at vi har likeverd, sier Odd Einar Dørum.

Anton Rikstad kjenner hvert eneste fiskevann i Nord-Trøndelag. -Jeg vil kjempe for villaksen og elvemuslingen til jeg slutter, sier han. Foto: Leif Arne Holme