Bispedømmerådet mener «tiden vil vise at benevnelsen erkebiskop både vil være en tjenlig og ønskelig benevnelse. Dette vil ikke minst aktualisere seg frem mot 1000-årsjubileet i 2030.»

Spørsmålet om endring av tittel for preses blir berørt på årets kirkemøte i Trondheim under behandling av nye regler for valg av biskop og valg av preses. Saken kommer opp til debatt på fredag.

- Å få en erkebiskop på plass i løpet av tolv år, innen markeringen av 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad, og absolutt senest til 500 årsjubileet for reformasjonen i Norge i 1537, vil nok være mulig sier Finnset.

foto
Preses. Helga Haugland Byfuglien ble innsatt som den første preses i Den norske kirke i Nidarosdomen 2.oktober 2011. Foto: Vegard Eggen

Nevner erkebiskopen i alle sine innlegg på Kirkemøtet

Den aller ivrigste talspersonen for en erkebiskop i Trondheim, er Jon Høsøien i Nidaros bispedømmeråd. Som fast vararepresentant har han deltatt på de tre siste kirkemøtene.

Høsøiens innlegg på talerstolen er en fast snakkis på Kirkemøtet, særlig det første året han deltok. Årsaken er at han avslutter samtlige av sine innlegg, uansett hva de handler om, med følgende setning: – For øvrig mener jeg at det bør være en erkebiskop i Erkebispegården!

- Ideen kom nesten som en åpenbaring

- Ideen om avslutte mitt første innlegg på Kirkemøtet i 2016 på denne måten, oppsto helt spontant, nærmest som en åpenbaring, for å holde oss i den kirkelige terminologien. Det var omtrent ikke før jeg gikk på talerstolen at jeg bestemte meg for å bruke ordene til den romerske senatoren Cato den eldre. Han avsluttet alltid sine innlegg i senatet med ordene «For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges, forteller Høsøien, med glimt i øyet.

foto
Respons. - Jeg får både latter og litt applaus for min faste avslutning av innleggene på Kirkemøtet, sier Jon Høsøien. Foto: Terje Svaan

Vakte latter og applaus

Høsøiens avslutning vakte både latter og litt applaus i 2016. Responsen økte ytterligere da Høsøien konsekvent brukte de samme ordene som avslutning på alle sine innlegg. – Jeg kan jo ikke være noe dårligere enn Cato den eldre. I dag virker det som at alle venter spent hver gang jeg går på talerstolen for å høre om jeg holder på tradisjonen -og det gjør jeg, sier Høsøien.

Kommentar: Prestene må ut av sakristiet

- Erkebiskop mer forståelig enn preses

Han synes erkebiskop er langt mer forståelig for folk flest enn preses. – De færreste vet hva preses er og hva stillingen innebærer, påpeker rørosingen, som viser til at både den lutherske kirken i Sverige og den lutherske kirken i Finland samt den anglikanske kirke i England, har erkebiskop.

Trondheim sentral i kirkehistorien

- Hvorfor vil du ha en erkebiskop i Erkebispegården?

- Trondheim og Nidaros spiller en sentral rolle i Norgeshistorien. Det finnes knapt noe sted i landet hvor så mye historie er samlet på ett og samme sted. Før reformasjonen i 1537 var erkebispesetet et maktsentrum. Det er lett å glemme at kirken i Norge har en tradisjon som hadde vart i mange hundre år da reformasjonen kom, sier Høsøien, som mener endring av preses til erkebiskop bare må være første skritt.

- Flytt møtene i Bisperådet og Kirkerådet til Trondheim

- Også bisperådet (forberedende organ for bispemøtet) og Kirkerådet (forberedende organ for Kirkemøtet) burde ha møtene sine i kirkehovedstaden Trondheim, sier Høsøien.