Det er på tide å handle, mener Næringsforeningen.

I Hesthagen, mellom Handelshøyskolen og Gløshaugen, vil Næringsforeningen i Trondheimsregionen samle all økonomiutdanningen i et eget fakultet for økonomi og teknologiledelse.

Også innovasjonssenteret, som Siva planlegger, bør ligge her.

Kommersialisering av teknologi

Foreningen mener at både innovasjonssenter og samling av økonomistudiene har vært diskutert lenge nok, og håper på et nytt fakultet som er best i Norden på kommersialisering av teknologi.

– Når det nå er vedtatt at NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) skal slå seg sammen, er tiden moden for å samle alle økonomistudiene i Trondheim på ett sted, sier administrerende direktør Berit Rian. Sammen med styreleder Knut Efskin vil hun nå være pådriver for å lage ett felles fagmiljø for økonomi, teknologiledelse og nyskapning. NTNU har samfunnsøkonomi på Dragvoll og industriell økonomi og teknologiledelse på Gløshaugen, Hist har den nybygde Handelshøyskolen. I tillegg planlegger Siva et innovasjonssenter i byen Alt dette hører sammen, mener Efskin og Rian.

–Ingenting å vente med

– NTNU må ta en beslutning om å samle alle disse fagmiljøene, og lage et eget fakultet. Det er ingenting å vente med, sier Berit Rian.

– Alle økonomimiljøene har produsert masse bra folk. Får vi samlet disse, kommer det nye fakultetet til å bli størst i Norge, og best fra dag én, sier Knut Efskin.

– Næringslivet trenger folk som kan kommersialisering av teknologi. Byen har mange små bedrifter fra teknologimiljøet på Gløshaugen. Litt for ofte ser vi at bedriftene blir bygd opp her, kjøpt opp og flyttet ut før de tar av kommersielt.

Også innovasjonssenter

I tillegg vil næringsforeningen også ha innovasjonssenteret sammen med et nytt fakultet for økonomi og teknologiledelse. Slik håper de å samle entreprenørskap, inkubatorvirksomhet og venturemiljø sammen med økonomiutdanningene. Berit Rian ønsker seg et nytt fakultet som kan være på toppnivå internasjonalt innenfor kommersialisering av teknologi. De tror en samling vi tiltrekke seg flere studenter og fagfolk, og det blir enklere for studentene å velge ulike fag uten å måtte gå langt fra den ene forelesningen til den andre.

Les også: Ola Borten Moe vil bygge nytt senter i milliardklassen

– Vi trenger ikke å utrede dette mer. Nå er det bare å benytte muligheten og ta en posisjon internasjonalt. Vi vil ha fortgang i arbeidet for det nye økonomifakultetet. Berit Rian sier at kommersialisering av teknologi er et satsingsområde for Næringsforeningen i trondheimsregionen. Foreningen har satt som mål at regionen skal ha dobbelt så mange teknologibedrifter med dobbelt så mange ansatte i 2025. Det vil si 1000 teknologibedrifter med 20 000 ansatte om ti år.

Les også kronikken: Gi byen rom til å vokse

NTNU står midt i campusutvikling

NTNU står midt i arbeidet med å utvikle en ny campus på og rundt Gløshaugen i et sammenslått NTNU. Rektor Gunnar Bovim mener det er naturlig og ønskelig å samle beslektede fagmiljøer.

Les også: NTNU blir kjempeuniversitet

–Det var et langt skritt i riktig retning at Hist la Handelshøyskolen i Trondheim nær Gløshaugen, sier Bovim.

Mener de vet nok

– Jeg håper også at Kunnskapsdepartementet er enig med oss i at informasjonsgrunnlaget nå er så godt at det ikke er behov for en ny og tidkrevende kvalitetssikringsprosess.

Når det gjelder spørsmålet om nytt innovasjonsbygg, tror Bovim det kan være en løsning å la Siva bygge og at NTNU leier. Slik kan NTNU unngå å havne i departementets byggekø.

Store fordeler med samling

Både Samfunnsøkonomi og Industriell økonomi og teknologiledelse ligger under fakultet for samfunnsfag og teknologiledelse, der Marit Reitan er dekan. Hun ser store fordeler med å samle økonomi og teknologiledelse på samme sted, men vil ikke ha synspunkt på fakultetsstruktur før det er grundig diskutert i den nye organisasjonen som skal utgjøre NTNU.

– Det er også viktig å beholde den merkevaren som Industriell økonomi og teknologiledelse er. Det er i dag et sivilingeniørstudie, og bør fortsette som det, sier dekan Marit Reitan.

foto
Vil samle økonomistudiene: Styreleder Knut Efskin og administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Foto: Jens Petter Søraa
foto
Parkeringsplassen i Hesthagen med Handelshøyskolen i bakgrunnen. Foto: Jens Petter Søraa