I løpet av januar, februar og mars meldte 176 personer tilhørende Nidaros bispedømme seg ut av Den norske kirke (Dnk). Til sammenligning meldte 382 personer seg ut i løpet av april, mai og juni. I alt har 7 500 nordmenn meldt seg ut av Dnk hittil i år, melder Kirkerådet.

- Jeg tror helt klart vedtaket har resultert i at mange nå velger å melde seg ut, sier Hjalmar Hugdal, leder i regionstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Midt-Norge.

Det var under Kirkemøtet i Trondheim i april at det ble vedtatt å gi grønt lys for kirkelig vigsel av homofile og lesbiske.

7 500 utmeldte

Hugdal forteller at mange av medlemmene i NLM Midt-Norge har skilt lag med kirken.

- En stor del av våre medlemmer synes kirken beveger seg i en retning de ikke lenger kan stå ved.

Hugdal tror skillet mellom misjonsorganisasjoner og kirken kan øke med tiden.

- Vi har opprettet et eget trossamfunn for dem som har følt seg «hjemløse» i kirken. I bynære strøk i regionen arrangeres det ofte søndagsmøter på samme tid som kirken har gudstjeneste. Noen misjonsorganisasjoner vil kanskje oppleve en liten styrking på grunn av dette.

Distanse mellom kirke og kristne

Hugdal er fortsatt medlem av Dnk, selv om han er motstander av vedtaket. Han synes situasjonen er trist.

- Jeg mener kirken skulle ha stått på sitt gamle standpunkt om at ekteskapet er for mann og kvinne. Vi har likevel respekt dem som har et annet syn på vigsel enn oss, og forstår at mange opplever denne saken som vanskelig.

Han er redd for at kirken vil bevege seg videre i en retning som strider med den tradisjonelle bibelfortolkningen.

- Jeg frykter kirken vil fortsette å distansere seg fra en stor del av det aktive kristenfolket i tiden som kommer.

- Gått lei kirken

I fjor meldte i underkant av 16 000 personer seg ut av Dnk. Totalt har altså over 23 000 personer forlatt kirken på halvannet år. Tor Singsaas, biskop i Nidaros bispedømme tror vigselssaken har ført til flere frustrerte og oppgitte medlemmer.

- Det var en krevende debatt, og dessverre tok den altfor lang tid. Mange ønsker å gi uttrykk for dette ved å melde seg ut, sier Singsaas.

Han tror ikke det bare er konservative kristne som har meldt seg ut i protest mot debatten og vedtaket.

- Mange tilhengere av vigselsvedtaket har nok i prosessen meldt seg ut på grunn av den store motstanden innad i kirken. De har nok tenkt «nå orker jeg ikke mer» etter hvert som debatten ble mer intens og langvarig.

Nødvendig kamp

Biskopen mener det var riktig å kjempe for vedtaket, men synes det er leit å se de høye utmeldingstallene.

- Det er synd vi har mistet såpass mange medlemmer, for enhver som melder seg ut av kirken en én for mye. Likevel måtte vi nok forvente at dette ble resultatet av vedtaket.

Singsaas tror kirken må skape et bilde av seg selv om en troverdig aktør skal de beholde sine medlemmer i fremtiden.

- Mye står og faller på hvordan vi tar opp de eksistensielle spørsmål. Kirken handler om Jesus Kristus, og han inkluderer alle mennesker. Vi skal ikke stenge noen ute fra fellesskapet.

foto
Nødvendig: Biskop i Nidaros bispedømme, Tor Singsaas, mener kampen om homofiles vigselsrett var nødvendig tross antall utmeldte medlemmer. Foto: Stian Kristoffer Sande