Edvard Moser var sentral for å få Starmus 2017 til Trondheim og gikk sterkt inn for at NTNU skulle være vertskap også for Starmus i 2019.

Slik ble det ikke. NTNU valgte å ikke invitere Starmus til en ny festival. NTNU var ikke fornøyd med samarbeidet med Starmus-organisasjonen, og syntes heller ikke den faglige profilen med hovedvekt på verdensrommet passet med NTNUs fagprofil.

Edvard Moser og May-Britt Moser er blant ti nobelprisvinnerne som skal holde foredrag på Starmus 2019, som arrangeres ved universitetet i Bern i Sveits slutten av juni. Det er uvisst om de to kommer til å bidra på NTNUs egen festival uka i forveien.

- Vil du bidra til NTNUs festival hvis du blir spurt?

- Jeg er ikke blitt spurt, sier Edvard Moser.

- Hvis jeg blir det, vil jeg ta den diskusjonen med NTNU, og ikke i avisen. Det er ingen hemmelighet at jeg og NTNU har ulikt syn på om Starmus skal holdes i Trondheim. Jeg forstår at NTNU har gjort som de gjør. Men når de gjør det på en annen måte, er det også naturlig at de tar ansvaret selv.

- Betyr det at du er fornærmet over at NTNU sa nei til Starmus, og derfor ikke vil bidra?

- Nei. Jeg er ikke fornærmet. Vi hadde bare forskjellig syn på hvilken festival det skulle være. Det er trist at det ikke ble Starmus. Nå får vi det neste beste. Det har jeg ikke problem med. Jeg er sikker på at det blir en god festival.

- Du synes ikke det er rart hvis NTNU lager sin egen festival og ikke stiller med sine største vitenskapelige stjerner?

- Jeg får hver dag forespørsler om å snakke, også på konferanser i regi av NTNU. Arbeidspresset gjør at jeg må si nei til de fleste. Om jeg i en slik sak hypotetisk sier nei, så ville det vært helt naturlig. Jeg vet at NTNU vil ha full forståelse for det.

- Ikke invitert

May-Britt Moser ønsker heller ikke å si noe bestemt om deltagelse. På Adresseavisens spørsmål om hun vil bidra til vitenskapsfestivalen - hvis hun blir spurt, svarer hun:

- Jeg kan ikke svare Adresseavisen om deltakelse på en festival jeg ikke har mottatt invitasjon til. Det vil alltid være plass til gode vitenskapsfestivaler. Jeg føler at Edvard og jeg sammen med Starmus var med på å bane veien for vitenskapsfestivaler i Trondheim.

Vi var tungt til stede under Starmus i Trondheim i 2017, som var en strålende festival. Vi synes begge at det var fantastisk å kunne diskutere vår forskning med så mange interesserte mennesker samlet under ett tak i Trondheim. Høydepunktene for meg var møtet med barn og familier på Torget, de gode og utfordrende spørsmålene fra skoleelever under kommunens Science Camp, og samspillet med kunstnerne i Into Whiteness-forestillingen.

På et generelt grunnlag kan jeg si at kalenderne våre ofte er fulle et par år frem i tid. Starmus var tidlig ute allerede sommeren 2017 med å invitere Edvard og meg til å delta under vitenskapsfestivalen deres i Bern sommeren 2019, og denne invitasjonen har vi takket ja til.

Skal snakkes senere

Dette sier prorektor Bjarne Foss om hvorfor NTNU ikke har spurt May-Britt Moser og Edvard Moser om å delta på vitenskapsfestivalen:

- May-Britt og Edvard har ønsket å fokusere sin oppmerksomhet mot Starmus 2019, i en situasjon hvor vår vitenskapsfestival ikke har en konkret samarbeidsavtale med Starmus. Dette respekterer vi, og har derfor ikke forespurt dem ennå. Vi er imidlertid enige om en samtale senere når innholdet i festivalen er mer konkretisert.

foto
Starmus 2017 mønstret elleve nobelprisvinnere. En rekord det er vanskelig å slå. Foto: Mariann Dybdahl
foto
Kongelig astronom Martin Rees var blant de engasjerte foredragsholderne under Starmus i Trondheim. Neste år er han tilbake på Starmus 2019. Foto: Mariann Dybdahl