Lierne og Selbu er trønderkommunene som har åpnet flest kilometer med rekreasjonsløyper for snøscooter. Det viser en kartlegging Adresseavisen har gjort.

- Rekreasjonsløyper for snøscooter er egne løyper som er åpne for allmennheten. Her kan man kan kjøre i opplevelses- eller fritidssammenheng, uten at det stilles krav til at kjøringen skal ha spesielle nytteformål, sier Øystein Lorensen som er seniorrådgiver i klima og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Kommunene fikk mulighet til å opprette slike løyper på grunn av en endring i motorferdselsloven fra 2015.

Dette er snøscooterkommunene

Oversikten under viser kommuner i Trøndelag som har åpne løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter vinteren 2018.

Merk at ikke alle løyper i en kommune nødvendigvis er åpne til en hver tid. Løyper kan bli stengt av ulike årsaker, som for eksempel mangel på snø, arrangementer eller av hensyn til vilt. Kommunene angir gjerne på sine nettsider hvilke løyper som er åpne til enhver tid.

Prisene i tabellen gjelder for en hel sesong, og mange av kommune tilbyr scooterkjøring i kortere perioder, typisk koster et dagskort mellom 120 og 150 kroner. Åfjord kommune tilbyr ikke sesongkort, men selger ukeskort for 360 kroner. Noen kommuner tilbyr ordninger der man kan kjøpe scooterkort til bruk i flere kommuner.

Lenger ned i artikkelen kan du se kart over snøscooterløypene i den enkelte av kommunene.

- Omfattende prosess

Adresseavisens oversikt er blant annet basert på informasjon fra Fylkesmannen, som er høringsinstans i saker der kommuner vil åpne for rekreasjonskjøring med snøscooter. Vi har også vært i kontakt med kommunene eller sjekket nettsidene deres for å få ytterligere informasjon.

- Det er en omfattende prosess å åpne snøscooterløyper. Dette må skje gjennom utarbeidelse av en kommunal forskrift, og erfaring så langt viser at det gjerne tar mer enn to år fra kommunepolitikerne gir klarsignal for å starte en prosess og til løypene eventuelt kan åpnes, sier Lorentsen.

Før en kommune kan åpne scooterløyper må det gjøres et betydelig utredningsarbeid. Ved planlegging av traseer må det tas særlig hensyn til støy, tradisjonelt friluftsliv, naturmangfold, reindrift og villreinområder, ifølge Lorentsen.

I tillegg til de ni kommunene som har åpnet snøscooterløyper igjennom egne kommunale forskrifter, er det ytterligere åtte kommuner der Fylkesmannen kjenner til at det er satt i gang prosesser med sikte på å åpne snøscooterløyper. Disse kommunene er Holtålen, Oppdal, Osen, Fosnes, Høylandet, Nærøy, Overhalla og Verdal.

Snøscooterløyper i Lierne

Lierne kommune har rundt 250 kilometer med rene rekreasjonsløyper for snøscooter, som er de røde løypene i kartet over. I tillegg har kommunen rundt 50 kilometer med såkalte isfiskeløyper, som er merket med blått på kartet. For å kjøre på disse løypene stilles det krav til fiskekort.

EKSTERN LENKE: Lierne kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Selbu

Selbu kommune har rundt 200 kilometer med snøscooterløyper. Løypene ble åpnet i midten av januar 2018.

Fylkesmannen har klaget på den vedtatte forskriften om snøscooterløyper i Selbu. Det er dermed ikke avklart om alle løypene vil bli permanente løyper. Løypene holder imidlertid åpne inntill videre, opplyser kommunen.

EKSTERN LENKE: Selbu kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Snåsa

Snåsa kommune har rundt 140 kilometer med rekreasjonsløyper for snøscooter, og disse ble åpnet i mars 2017.

EKSTERN LENKE: Snåsa kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Røyrvik

Røyrvik kommune har rundt 120 kilometer med snøscooterløyper, men kommunen oppgir at det finnes vedtak om åpning av flere løyper.

EKSTERN LENKE: Røyrvik kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Namsskogan

Namsskogan kommune har ifølge egne nettsider 11 mil med «fantastiske snøscooterløyper».

EKSTERN LENKE: Namsskogan kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Tydal

Tydal kommune har 61 kilometer med rene rekreasjonsløyper for snøscooter. I tillegg har kommunen 49 kilometer med såkalte isfiskeløyper.

EKSTERN LENKE: Informasjon fra Tydal kommune om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Grong

Grong kommune har rundt 36 kilometer med scooterløyper. Kartet over viser løypene i kommunen, men kommunen presiserer at løypene 3 og 7 ikke er åpne.

EKSTERN LENKE: Grong kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Åfjord

Åfjord kommune har en åpen løype for snøscooterkjøring og denne er på 17 kilometer. Det kommunale vedtaket er imidlertid påklaget av to ulike parter, og utfallet av disse klagesakene er ikke klart.

EKSTERN LENKE: Åfjord kommunes informasjon om snøscooterkjøring

Snøscooterløyper i Meråker

Meråker kommune har en snøscooterløype på rundt 5 kilometer, mellom Teveldalen grustak og Skurdalsporten.

EKSTERN LENKE: Meråker kommunes informasjonsside om snøscooterkjøring

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.