Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener et nytt partiparometer viser at valgkampen ennå ikke er i gang og at velgerne ikke har kommet i valgkampmodus.

Målingen er gjort av Respons analyse og viser at regjeringespartiene går tilbake. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har mest framgang.

- Med unntak av Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag og Senterpartiet i Nord-Trøndelag, er dette veldig stabilt fra sist stortingsvalg. Det betyr at folk er opptatt av at andre ting enn politikk, sier Anders Todal Jenssen som ikke tror folk blir engasjert i politikk før nærmere sommerferien neste år. Valgforskeren mener likevel at denne målingen er godt nytt for de rødgrønne.

- Det er en svak bevegelse mot venstre i det politiske landskapet.

Fylkessammenslåing

Han mener framgangen til Senterpartiet i Nord-Trøndelag kan forklares med fylkessammenslåing der partiet var den tydeligste motstanderen mot å slå sammen de to trøndelagsfylkene. Derimot har han ikke gode forklaringer på hvorfor Arbeiderpartiet gjør det så godt i Sør-Trøndelag.

- Egentlig ikke. Jeg kan ikke se at partiet har gjort noe som skulle tilsi så stor framgang, sier valgforskeren.

- Det måtte i tilfelle være at velgerne setter pris på stabilitet og ro og oppfatter at det er det Arbeiderpartiet leverer.

Kommunereformen liten betydning

Anders Todal Jenssen mener framgangen også kan skyldes at Arbeiderpartiet historisk står sterkt i Trøndelag.

- Når Arbeiderpartiet gjør det godt nasjonalt, gjør partiet det tradisjonelt enda bedre i Trøndelag.

- Kan kommunereformen ha noen betydning for at regjeringspartiene gjør det dårligere enn ved sist valg?

- Nei. Da burde Senterpartiet også i Sør-Trøndelag gjort det bedre.

Anders Todal Jenssen mener kommunereformen stort sett bare har engasjert folk i mindre kommuner som kunne bli slått sammen med større kommuner.

- I Trondheim, for eksempel, blir ikke innbyggerne engasjert av at kommunen skal slå seg sammen med Klæbu.