– Det er en helt unik mulighet, sier Ingrid Ystgaard fra NTNU Vitenskapsmuseet, som er prosjektleder for arbeidet.

Det er nettopp den gigantiske utbyggingen og moderniseringen av kampflybasen ved Ørland hovedflystasjon som utløser utgravingen. Ifølge Ystgaard berører inngrepene som skjer store deler av de sentrale samlede kulturminnene som finnes i Ørland kommune.

– Derfor er det viktig for oss å dokumentere det som finnes grundig og få ut kunnskapspotensialet her, sier prosjektlederen.

– Stopper ikke kampflybasen

Omtrent halvparten av arbeidet vil skje i 2015. Resten neste sommer. Ystgaard forteller om et svært omfangsrikt prosjekt. Totalt skal 92 000 kvadratmeter grunn undersøkes.

– Det som nå skjer er tosidig. Det er snakk om kulturminner som sier mye om forhistorien på Ørland og i Trøndelag. Det er selvsagt bevaringsverdig. Samtidig er dette en stor utgraving og en spesiell mulighet til å kartlegge et spennende område. Det er en god anledning til å få ut mye ny kunnskap i motsatt ende, sier hun.

– Hva skjer dersom dere avdekker noe helt unikt innenfor det som skal bli fremtidens kampflybase?

– Da må vi finne en måte å håndtere det på. Men det som er sikkert er at det ikke stopper utbyggingen av kampflybasen. Den er vedtatt, sier Ystgaard.

Gir trolig unik oversikt

Første trinn når selve utgravingen starter er å undersøke et gravfelt for å få klarhet i hva det dreier seg om og deretter legge opp videre utgraving ut fra funnene. Skjellsand i grunnen gjør trolig at beinmateriale kan være ekstremt godt bevart i eventuelle graver. I det samme området er det også tidligere gjort en rekke funn datert til tiden mellom 500 f.Kr og 800 e.Kr.

– Det er et stort område vi undersøker og vi forventer å finne hele gårdsstrukturer, med alle elementer, bosetting, innmark, utmark, gjerder og fra flere perioder, slik at vi kan se utvikling over tid, sier Ystgaard.

41 millioner kroner

Gigantutgravingen og dokumenteringsarbeidet i ettertid har et totalprosjekt på 41 millioner kroner. På det meste kommer 22 arkeologer til å jobbe ute på feltet i Ørland.

– Det finnes noen flere like store prosjekter, blant annet i Vestfold og i Agder, langs E18 og E6, men der er undersøkelsene spredt og begrenset av at de følger en trasé. Her er det en stor samlet flate. Vi er veldig heldige som vil få så god oversikt, sier Ystgaard.

Fant kam. En Beinkam fra eldre jernalder ble funnet i fjor under fylkeskommunens forundersøkelse i forbindelse med utvidelsen av kampflybasen. Samtidig ble flere mulige graver ble påvist. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet