Den svenske regjeringen innførte i fjor en nasjonal støtteordning som gjør at alle privatpersoner som kjøper elsykkel, elmoped eller elmotorsykkel får en statlig støtte på 25 prosent, inntil 10 000 kroner av doningens pris. 350 millioner svenske kroner er satt av til ordningen som skal løpe til 2020.

– Svært velkomment. Det forsterker trenden at flere kjøper elsykkel og dermed bidrar til bedre trafikkiljø og dessuten sin egen helse. En premie ved kjøp av elsykkel er den beste måten å få bilister til å gå over til en mer aktiv transportform, sa Klas Elm, leder for paraplyorganisasjonen Svensk Cyckling til Aftonbladet i fjor høst, da nyheten ble kjent.

Reagerer på elbil-fordeler

I vår og sommer har Adresseavisen skrevet flere reportasjer om sykling i Trondheim. Flere av syklistene vi har truffet på gata, reagerer på subsidieringen av elbiler.

foto
På tråsykkel: Ole Ivar Folstad. Foto: Richard Sagen

– På elbil er det avgiftsfritak. På elsykkel er det ikke det. Forstå det den som vil. Det burde vært motsatt. At det ikke er politikere som har grepet fatt i det, forstår jeg ikke, sa syklist Ole Ivar Folstad til Adresseavisen juni.

foto
Torkild Resheim. Foto: Bård Sande

– Jeg er frustrert over at man sponser dyre elbiler som Tesla, men ikke klarer å sponse elsykler. Jeg synes elsykler burde hatt momsfritak eller noe sånt. Slik det er nå, er det rett og slett er urettferdig, sa elsyklist Torkild Resheim til Adresseavisens reporter ved Sluppen bru i april.

– Har vokst uten behov for statlig støtte

Men subsidier til elsykler i Norge er ikke aktuelt, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han viser til den solide salgsveksten på elsykler i Norge de siste årene. I 2012 ble det solgt 2000 elsykler i Norge, ifølge Norsk sportsbransjeforening. I 2017 var tallet steget til 50 000 elsykler.

– Det viser at markedet har vokst uten behov for statlig støtte, rett og slett fordi produktene har blitt så gode og gir god valuta for pengene. Vi mener derfor det er riktig å prioritere midlene inn på videre utvikling av sykkelinfrastruktur fremfor å subsidiere eksisterende kjøpere i et marked som fungerer, skriver Solvik-Olsen i en e-post til Adresseavisen.

foto
Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener elsykkelen kan bidra til at flere sykler. - Vi ser at stadig flere får opp øynene for elsykkelens fordeler, ved at den gir hjelp i motbakker og bidrar til økt gjennomsnittsfart. Salgsutviklingen har vært formiddabel se siste årene, sier Solvik-Olsen.

Han ønsker at flere sykler oftere, både for transport og hobby.

– Vi jobber bredt med å legge bedre til rette for sykling, både gjennom infrastruktur og holdning. Bevilgningene til sykkelveier er cirka doblet under dagens regjering, samtidig som vi jobber for å få lavere kostnader ved utbygging. Vi jobber godt med de store byområdene for bedre tilrettelegging for gang/sykling. Vi jobber også opp mot flere organisasjoner for å skape bedre sykkelkultur - og entusiasme. Det gjelder blant annet «Sykle til jobben-aksjonen», sykkelopplæringsprogrammet «Alle barn sykler» og flere tiltak, skriver Solvik-Olsen i e-posten.

– Vil gi stor effekt

Syklistenes landsforening mener det trengs lignende tiltak som i Sverige.

– Selv om vi kan få et annet inntrykk fra mediene, sto elsykkel for anslagsvis for kun ti prosent av det totale sykkelsalget i 2016. Salget av elsykler øker hvert år, men ikke tilstrekkelig. I flere land i Europa er hver fjerde sykkel som selges, en elsykkel. Det er behov for incentivordninger som styrker veksten ytterligere og for at nye grupper nås, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

foto
Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes landsforening.

Han viser til at det er tverrpolitisk enighet i Norge om nullvekstmål for personbiltrafikken i de største byene, det vil si at fremtidig vekst i persontrafikk skal tas av sykkel, gange og kollektiv.

– Nasjonal transportplan 2018-2029 har mål om at nasjonal sykkelandel skal øke til åtte prosent, mens de større byene skal opp på 20 prosent. Dette krever tiltak som gir effekt – hurtig. Når vi vet at sykkelandelen har stått på stedet hvil i flere tiår, etterlyser vi nå en tydelig politikk for hvordan disse målene skal nås. En støtteordning som øker farten på både elsykkelsalg- og bruk er et tiltak som vil gi stor effekt, mener Andersson.

– Ikke direkte sammenlignbart

Adresseavisen har også spurt Finansdepartementet om det er aktuelt å innføre momsfritak på elsykler.

– Det finnes mange gode formål noen mener bør få fritak for merverdiavgift. Hvis alle skulle få fritak, blir det lite penger til å betale for lærere til barna våre og sykepleiere på sykehusene. At noen varer får fritak kan ikke være en grunn til at andre skal få det. Når elbiler har fått fritak i flere år, skyldes det at har det vært bred politisk enighet om å stimulere til innføring av nullutslippsbiler. Alternativ til en elbil er en bil med utslipp. Alternativet til en elsykkel er i utgangspunktet en annen sykkel, derfor er ikke dette direkte sammenlignbart, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet i en e-post.

– En elsykkelstøtteordning er den raskeste måten å få bilister til å gå over til et bærekraftig og aktivt og helsefremmende transportmiddel. Samtidig må det investeres kraftig i trygge sykkelveier. Men nytten av både nye og gamle sykkelveier vil øke hvis man får flere mennesker raskere opp på sykkelsetet som følge av elsykkelstøtten, sier Morgan Andersson.

Syklistenes Landsforening (SLF) mener den svenske ordningen kan overføres til Norge. De mener det kan gjøres «enkelt» ved å kopiere ordningen som nå er lansert i Sverige, men da med én endring: Ordningen må kun rettes mot innkjøp av elsykler, og ikke elmopeder. For i Norge er det allerede momsfritak for elektriske kjøretøy, inkludert elmopeder, påpeker Morgan Andersson.

– Elsykkel henvender seg i stor grad til mennesker som ikke sykler fra før. Mange av disse velger nå bil til de daglige gjøremål, og elsykkel er et fullgodt alternativ til bilen på korte reiser. Over 50 prosent av alle reiser mellom en og tre kilometer foretas som bilfører. Potensialet er derfor stort. Her til lands ber vi regjeringen begynne med en nedskalert prøveversjon, for så å ta den ut i full skala. Dette har vi presentert for politikerne under statsbudsjetthøringer i Stortinget, sier Andersson.

Oslo-forsøk

I 2017 ga Oslo kommune 300 byboere 10 000 kroner i støtte til kjøp av el-lastesykkel. 1. februar 2017 la kommunen ut søknadsskjema og bare i løpet av tre timer var alle de 300 plassene på lista fylt opp.

foto
Aktør: Halvard Lillevik driver Sykkelsentralen AS i Trondheim og har agentur på det danske transportsykkelmerket Christiania Bikes. Han opplever stor interesse rundt transportsyklene.

– Når det kom til stykket brukte ikke alle tildelingen sin. Kritikerne er mange, men det et også en del skryt. En løsning som de har i Sverige ville helt sikkert fått skikkelig fart på sakene, i den grad det kan bli mer fart enn det allerede er. Men mange som sitter på gjerdet ville hoppet ned og handlet elsykkel, sier Halvard Lillevik i Sykkelsentralen.

Han har opplevd en voldsom vekst i salget av transportsykler, både til private og det offentlige de siste årene.