Det viser ferske tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

- Dette er et høyt tall. Min umiddelbare reaksjon er at dette høres alvorlig ut, og dette må vi se nærmere på, sier Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør i Helse Midt-Norge.

På landsbasis har NPE gitt medhold til i alt 108 pasienter, viser tallene som er hentet fra perioden 2012-2015.

- I mange av sakene der vi har gitt medhold, ser vi at pasientenes muligheter til å bli friske har blitt drastisk redusert som følge av feil, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE i en pressemelding.

Sen diagnose

Den viktigste årsaken til at pasienter og pårørende har fått medhold i disse lungekreftsakene, er feiltolkning av prøvesvar. Feilen har oppstått ved tolkningen av bilder og vevsprøver, og har ført til at funn har blitt oversett eller feiltolket.

- Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier Jørstad i pressemeldingen.

14 klager ved St. Olav

Tall som Adresseavisen har hentet ut fra NPE, viser at helseforetakene i Midt-Norge har mottatt i alt 30 klager i denne treårsperioden. I 14 av sakene har pasienter og pårørende fått medhold.

NPE har behandlet i alt 14 klagesaker ved St. Olavs Hospital. Ti av klagene er avvist, mens fire av klagerne har fått medhold.

Ved Sykehuset Levanger er det gitt medhold i to av tre saker, og ved Orkanger sjukehus er det gitt medhold i en av to saker. Av to klager mot Sykehuset Namsos har ingen fått medhold.

De øvrige klagesakene er tilknyttet behandling ved sykehus i Møre og Romsdal.

Salvesen kjenner ikke til de konkrete klagesakene, men sier at sykehusene erfaringsmessig går grundig gjennom slike saker for å lære av de feil som er gjort.

- Lungekreft er en veldig alvorlig diagnose som rammer en ganske stor gruppe. Vi jobber for å bli bedre både innenfor diagnostikk og behandling, og disse tallene viser at vi har forbedringspotensial. Det gledelige nå er at vi nettopp har fått innført immunterapi. Denne behandlingen kan føre til at alvorlig syke lungekreftpasienter kan forlenge livet, og i noen få tilfeller kan de kanskje bli helt bra, sier Salvesen.

Dør for tidlig

NPE påpeker at feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene, har store konsekvenser: I 71 prosent av disse medholdssakene ser NPE at pasienten dør for tidlig, eller får dårligere utsikter til å overleve sykdommen, heter det i pressemeldingen.

Ifølge NPE fører også slike feil i mange tilfeller til at pasienten må ha mer og tøffere behandling enn det som hadde vært nødvendig dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere.

Så langt er det utbetalt 35 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende som følge av sykehusfeil. Sykehusene i Helse Midt-Norge har utbetalt over 5,8 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende.

- En erstatningsutbetaling vil aldri kunne rette opp dette, men vi vet at det er av stor betydning for pasienter og pårørende å få dekket det økonomiske tapet skaden har påført dem, sier Jørstad.

foto
Alvorlig: Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åge Salvesen, ser alvorlig på at lungekreftpasienter er blitt feilbehandlet eller feildiagnostisert ved sykehus. Foto: Richard Sagen