Da familien vant mot staten i tingretten i april i 2016, fikk søsknene Taibah (18), Yasin (20) og Ehsan (15) for alvor tro på en fremtid i Norge.

Derfor kom dommen fra ankesaken i lagmannsretten som et sjokk.

Angsten er tilbake

Familien har bodd i Norge i fem år og tre måneder. Adresseavisen besøker dem hjemme i leiligheten på Møllenberg. Her har de bodd siden de kom til byen.

- Vi er sterkt påvirket av resultatet. Vi hadde begynt å slappe av. Nå er all angsten vi kjente på da oppholdstillatelsen ble inndratt i 2014 tilbake, sier Taibah.

Hun går siste året på Thora Storm videregående skole, og har som mål å bli lege.

- Jeg fikk sjokk. Jeg har ikke klart å gå på skolen i noen dager nå, sier hun.

Også brødrene Taibah og Ehsan har det svært tøft nå.

Kom alene

Adresseavisen har tidligere omtalt saken til den afghanske moren Atefa Rezaie og hennes tre barn, som alle var mindreårige da de kom til Norge i 2012.

Les saken fra 2015 her: Asylbarn på glattcelle

De fikk først oppholdstillatelse hovedsakelig fordi Atefa var enslig forsørger og ikke visste hvor faren var. Hun og mannen var kommet bort fra hverandre under flukten fra Iran. Atefas eldste sønn hadde da allerede fått opphold i Norge.

Les også: Reagerer på behandling av asylgutt (12)

Barna ble raskt en integrert del av nabolaget, både gjennom skole og aktiviteter på fritiden.

Oppholdstillatelse inndratt

Da faren kom til Norge i 2014 fikk han avslag på asylsøknaden. Samtidig fikk også Rezaie varsel om at oppholdstillatelsen ville bli trukket tilbake, fordi hun ikke lenger var å anse som enslig forsørger.

Da det endelige vedtaket kom høsten 2014, ble faren ifølge familien sporløst borte. De fastholder at de ikke hørt fra han siden.

Mange i lokalmiljøet er berørt av familiens historie og barnas skjebne. Støttegruppa samlet inn nok penger til at familien kunne gå til sak mot staten.

I tingrettsdommen, som ga familien medhold, het det blant annet at Utlendingsnemnda (UNE) burde ha vurdert hvordan Atefas helsesituasjon vil kunne påvirke hennes omsorgsevne ved en retur til Afghanistan. Retten mente også at vurderingen av barnas beste var mangelfull.

I tillegg mente retten at UNE ikke har vurdert konsekvensen av å sende familien tilbake til Taliban-kontrollerte Uruzgan.

Staten får medhold

Staten anket til Borgarting lagmannsrett, og rettssaken ble holdt 24. og 25. august i år. Dommen kom fredag i forrige uke. Denne gang får staten medhold i at det ikke var feil å inndra oppholdstillatelsen i 2014.

Retten har vurdert hvorvidt fars forsvinning gjør det sannsynlig at Rezaie er uten et mannlig nettverk i Afghanistan.

- Det er flere forhold ved forklaringen om forholdet til ektemannen som svekker hennes forklaring, heter det.

Retten mener blant annet det ikke er gitt noe holdbar forklaring på hvordan de kom bort fra hverandre under flukten over grensa mellom Iran og Tyrkia. Det samme gjelder for ektemannens forsvinning i Norge.

Godt integrert

Retten har vurdert om Rezaie og barna skal betraktes som «settled migrants», og om dette er relevant ved tilbakekalling av oppholdstillatelsen. Det vises til at barna snakker godt norsk og har norske venner. Også mor snakker noe norsk og har fått seg venner i landet.

Les her: Det er flest barn med afghansk opprinnelse som forsvinner fra asylmottaket de er bosatt ved

Samtidig påpekes det at familien i 2014 mistet en midlertidig oppholdstillatelse, gitt for kun tre år, og ikke en ordinær oppholdstillatelse. Den midlertidige oppholdstillatelsen ble dessuten gitt under forutsetningen av at mor var en enslig kvinne uten et mannlig nettverk i Afghanistan. Retten legger til grunn at faren vil være tilgjengelig for familien ved en retur til Afghanistan.

Mors helsesituasjon har også vært vurdert, og retten har kommet til at hun ikke lider av noen varig sykdom, som må behandles av helsepersonell.

Til barnas beste

- For barna vil det være en stor belastning å bli returnert til hjemlandet, heter det.

Samtidig viser retten til at barna var 15, 13 og 10 år gamle da de kom til Norge, og at familien hadde bodd sammen med andre afghanere i Iran i fire år før det. De behersker foreldrenes morsmål dari.

Symbolsk: Da familien flyttet inn i leiligheten på Møllenberg hadde slyngplanten bare noen få blad.

- Barna må anses å ha gode forutsetninger for å reetablere seg i hjemlandet sammen med foreldrene, står det.

Retten mener heller ikke familien sendes til et land der de har velbegrunnet frykt for forfølgelse, og det konkluderes med at verken Rezaia eller barna oppfyller vilkårene for å få asyl.

Vurderer anke

Familiens advokat, Erik Vatne, sier han ble svært overrasket over at over lagmannsretten kom til den konklusjonen de gjorde, og at han er uenig i de vurderingene som er gjort av retten. Han skal nå gjennomgå dommen nøye.

- Etter det skal vi ta en avgjørelse om vi anker saken videre til høyesterett eller ikke, sier han til Adresseavisen.

Så du denne?: Norge er landet i Europa som tvangsreturnerer flest afghanere

Hjemme i leiligheten på Møllenberg sitter en svært bekymret mor.

- Jeg tenker på fremtiden til barna mine hvis vi må reise tilbake til Afghanistan. De to yngste barna har aldri vært der. De ble født i Iran, sier Rezaia.

Håper fortsatt

Til tross for den knusende dommen fra lagmannsretten håper barna at de likevel skal få bli. Yasin (20) jobber som daglig leder for en hamburgerrestaurant i byen.

- Mitt mål er å bli dataingeniør, men jeg jobber nå fordi jeg ikke kommer inn på høyere utdanning uten oppholdstillatelse, sier han.

Lillebror Eshan (15) er trist og fortvilet.

Storesøster Taibah fortsetter:

- Det føles som om du endelig har kommet opp på en høy fjelltopp, men så detter ned igjen. I hverdagen føler meg akkurat som alle andre, og tenker på meg selv som norsk. Likevel er alt så annerledes for meg. Det er så urettferdig.

Støtte fra klassen

Det er mange rundt familien som er opprørte etter at dommen ble kjent.

- For oss er han en viktig del av klassemiljøet, og det er vanskelig å forestille seg en hverdag uten han. Vi trodde for litt over ett år siden at han skulle få bli i Norge, da familien hadde bakt kake som han delte ut på skolen for å feire, skriver klassekameratene i et leserinnlegg til Adresseavisen.

Får støtte fra klassen Foto: Privat

Taibahs klassekamerater mobiliserer nå til en støttedemonstrasjon i Trondheim i neste uke.

- Vi er medelever av Taibah fra Tora Storms videregående skole. Vi håper også å få med elever fra Katta og Rosenborg ungdomsskole, sier Ava Montazeri.

Også støttegruppa rundt familien er engasjert i familiens videre skjebne nå.