Fylkesadministrasjonene presenterte onsdag sitt forslag til en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.

Slagordet for den overordnede strategien er «Tilgjenglighet gjennom mobilitet og kommunikasjon».

- Vi definerer mobilitet som evnen til å utnytte tilgjengelige transporttilbud. Det innebærer at vi sørger for best mulig tilgang til ulike transporttilbud og samtidig tilrettelegger for en best mulig evne til å utnytte tilbudene, påpeker Solem.

- Trondheim mulighet til å ta teten

Samferdselsdirektøren mener teknologimiljøet i Trondheim passer perfekt til å delta i utviklingen av en felles bestillings – og betalingsløsning.

- Det arbeides i teknologimiljøer over hele verden for å utarbeide en teknologi som gjør det mulig for brukerne på et og samme sted å få en oppdatert oversikt over alle tilgjengelige transporttilbud og samtidig få bestilt og betalt transporten. Ved å bidra til å opprette en felles transportportal, får teknologimiljøet i Trondheim muligheten til å ta teten i utviklingen, ikke bare nasjonalt, men også globalt, sier Solem.

I forslaget til samferdselsstrategi utvides definisjonen av offentlig transport. – Vi ønsker en samferdselsstrategi hvor ikke bare kollektivtransport med buss, trikk, tog, ferjer og hurtigbåt er definert som et transporttilbud, men også transportformer som samkjøring og bilkollektiv.

Les også: - Bygg ny godsterminal raskere

Trondheim: En million ledige bilseter daglig

I Trondheim skjer 50 prosent av alle reiser med bil, men det er i snitt bare 1,2 personer i hver bil. Det betyr at det finnes nesten en million ledige bilseter daglig. Det ligger mye god samfunnsøkonomi i å utnytte den ledige kapasiteten, sier Solem, som karakteriserer samkjøring som «et offentlig Uber-tilbud».

- Hvor sannsynlig er det at folk flest vil bestille et bilsete i en vanlig bil for å bli kjørt til et avtalt reisemål?

- Myndighetene må legge til rette for at samkjøring kan gjennomføres som et transporttilbud. Verden er i endring og politikerne må legge til rette for en ny definisjon av offentlig transport. Dernest må det arbeides for at samkjøring blir et tilbud som er sosialt akseptert. Det er ikke mer enn to generasjoner siden haiking langs veiene var helt vanlig. Det må bli like naturlig å dele på og bestille ledige plasser i en bil, som det i dag er akseptert å tilby og å leie rom i en vanlig bolig for overnatting, sier Solem.

KOMMENTAR: - Uber og Airbnb må reguleres, men ikke forbys

«Intercity», «Metro» og «Taxi»

I sitt forslag til samferdselsstrategi har fylkesadministrasjonene samlet transporttilbudet i de tre begrepene «Intercity», «Metro» og «Taxi».

«Intercity» er transporttilbud mellom byer og sentra, «fort og ofte», fortrinnsvis med tog eller båt, alternativt med buss.

«Metro» er busstilbud i og rundt byene, «mange og ofte», mens «Taxi» i distriktet, på bestilling, er både tradisjonell taxi, bestillingstransport, samkjørings- og bildelingsløsninger.

- Både «Intercity» til/fra småbyer og sentra med eksisterende rutetilbud og «Metro»-løsningen skal avklares i forbindelse med regionanbudet fra 2021, sier Solem.

Arbeidsutvalget for fellesnemnda behandler saken i neste uke, mens strategiforslaget skal opp til endelig behandling i Fellesnemnda i april.

- Fylkesadministrasjonene i trøndelagsfylkene går inn for å utvikle en bestillings- og betalingsløsning for alle mulige transportformer, forteller påtroppende samferdselsdirektør Erlend Solem (foran) og påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen. Foto: Leif Arne Holme