Senterpartiet trekker nå Overvik-saken inn på den rikspolitiske arenaen.

De vil ha regjeringen på banen. Samtidig krever partileder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad og Sp-topp i Trondheim, Marte Løvik at kontrollkomiteen i Trondheim nå går inn i saken og vurderer om alt har gått riktig for seg. De mener det ikke har gjort det:

- Dette har vært en uryddig prosess, sier stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Marit Arnstad.

- Høyst spesiell

De tre Sp-toppene mener det som har skjedd i denne saken er høyst spesiell. Allerede i 2013 da Slagsvold Vedum var matminister fikk han denne saken på sitt bord.

- Da var argumentasjonen at Trondheim trengte reserveareal for boligbygging, om det skulle bli nødvendig, forteller han.

- Nå er reservearealet plutselig blitt den viktigste utbyggingen i Trondheim. Og alt skal skje i ekspressfart, uvisst at hvilken grunn, sier Marit Arnstad og føyer til:

- Det er pussig at det er helt stille i denne saken.

- Hva mener du med det?

- Trondheim har en veldig aktiv kontrollkomité. Det burde være svært interessant for dem å gå inn i denne prosessen.

- Hva konkret skal de skal gå inn i?

- Utbyggers rolle. De lovte blant annet ut en skole, noe som var en forutsetning i kommuneplanens arealdel og en viktig begrunnelse for at det hastet med utbygging. Plutselig er skolen flyttet ut av utbyggingsområdet og lagt til en nabotomt med matjord, sier Arnstad - og Løvik overtar:

- Hastverket fra det politiske flertallets side. Det at man har hatt det så til de grader travelt i denne saken har ført til en innsigelsesgalskap jeg aldri har sett maken til. Alle høringsinstanser har sterke motforestillinger, denne høringen er meget spesiell lesning, sier Løvik.

- Hvorfor haster det slik, mener dere?

- Det vet vi ikke. Men det vi vet er at det er enormt mye penger i en slik utbygging. Ingenting er så lettvint og lønnsomt for en utbygger som å bygge på matjord, sier Trygve Slagsvold Vedum.

- Det er spesielt at utbygger får stå for reguleringen av et helt område. Det ville aldri blitt tillatt i Oslo, for eksempel. Måten denne prosessen har blitt gjort på, må ikke få lov å gjenta seg i Trondheim, understreker Arnstad og føyer til.

- En gjennomgang av kontrollkomiteen nå kan forhindre det i framtida, sier Marit Arnstad.

- Men det er jo viktig for byens politikere å sikre vekst. Hvordan kan man få til det uten å slippe opp?

- Trondheim kan vokse stort, uten å bruke matjord. Det slår rådmannen fast, og det er helt riktig. Vekst er viktig og absolutt mulig uten dette, sier Marte Løvik og peker ut over jordene og ut mot fjorden.

- Kom ikke og fortell meg at her skal det bli billige boliger til ungdommen. Den løgnen er det ingen som tror på.

- Kan knekke kommuneøkonomien

- Da statsråden innvilget omdisponeringen, satte han som krav at Overvik ikke skulle bygges først, rett og slett fordi det ligger langt unna byen og vei- og kollektivstruktur ikke er bygd opp. Dette ble ignorert av flertallet, Ap, Høyre og Frp som rottet seg sammen og lot nettopp Overvik komme først i køen. Når så mye bygges ut samtidig i en by, utenfor det som er etablerte boområder, risikerer man å knekke kommuneøkonomien – selv i en så stor kommune som Trondheim, advarer Marte Løvik og føyer til:

- Det vil bli umulig å nå nullvekstmål for biltrafikk, som vi jo har bymiljøavtale med staten om. Der kan Trondheim tape milliarder.

-Trondheim skrekkeksempel

Stortinget har nylig vedtatt mye mer ambisiøse mål for jordvern. Marit Arnstad sier rett ut at det virker som Ap i Trondheim spekulerer i å få omdisponert mest mulig av matjorda fortest mulig, før regjeringen blir nødt til å sette foten ned, om de skal innfri målene Stortinget har satt.

- Trondheim er et skrekkeksempel. Hvis alle gjør som Trondheim kan man skyte en hvit pil etter å nå målene. Trondheim driver råkjør, og sørger for utbygging før alle andre får behandlet sine søknader.

- Ap i Trondheim og Ap i Stortinget er som natt og dag når det gjelder jordvern. Ap i Stortinget har tatt inn over seg de internasjonale trendene som tilsier at man faktisk må ta vare på den matjorda man har, sier Slagsvold Vedum og føyer til:

- Det er et stort paradoks at Trondheim som kaller seg matbyen ikke selv skal ha matjord å dyrke på. Matjord handler faktisk om fremtidig beredskap. Det høres kjedelig ut, men er viktig.

- Det holder ikke med kjøkkenhager og balkongkasser, smiler Løvik.

- Men matjorda dere snakker om er jo allerede omdisponert. Det er aldri noen vei tilbake når det først er gjort. Hva ønsker dere å oppnå?

- Regjeringen må se på om Trondheim har opptrådt i tråd med forutsetningene om jordvern. Det er nå tid for å stanse, svarer Arnstad og Slagsvold Vedum konkluderer:

- Som et minimum må regjeringen sette ned foten og nekte å omgjøre matjorda på toppen her til skoletomt. De har allerede latt Trondheim gå veldig langt, og de må i hvert fall ikke åpne mer, nå må de sette en grense. 40 mål skoletomt, er det samme som 40 000 brød i året. Dette betyr faktisk noe, og burde bety mer enn at utbygger tjener enda mer penger på å få lagt skoletomta utenfor sitt eget område, sier Slagsvold Vedum.