- Vi tar de tydelige signalene malvikinger har sendt etter siste ukes medieoppslag om mobbing i Malvik, sier Astrid Sofie Dalhaug (KfF).

foto
Astrid Sofie Dalhaug

Sammen med Laila Tøndel (V) og Anne Grethe Thorstensen (PP) fremmet de et forslag der de ber rådmannen utrede og fremme en sak til kommunestyret om opprettelse av en stilling som mobbeombud i Malvik kommune.

Det ble enstemmig vedtatt av politikerne i kommunestyret mandag, som siste sak i et 13 timers maraton-møte. Møtet åpnet med en orientering og en beklagelse fra rådmann Carl-Jakob Midttun i saken der fylkesmannen har konkludert med at Vikhammer skole har feilet på alle punkter i å oppfylle et barns rett til et trygt og godt skolemiljø.

LES BAKGRUNN: Gutten isoleres på grupperom på grunn av trusler, vold og krenkelser

Trenger fagkompetanse om mobbing

- Mange etterspør faglig komptetanse på mobbing. Malvik kommune ser ut til å være gode på forebygging av mobbing, men ikke så gode når nye, store mobbesaker kommer på bordet. Da har vi problemer med å løse dem og å snu dem, sier Dalhaug.

Hun forteller at det ble en fyldig debatt om mobbing i skolen da kommunestyret skulle debattere kvalitetsmeldingen for grunnskolen i møtet mandag.

- Det er et politisk ansvar å passe på at rådmannen og hans stab gjør jobben sin. Når det gjelder mobbing synes det som det trengs nye grep, sier hun.

foto
Politikerne i Malvik møttes til kommunestyremøte mandag hvor mobbesaken ved Vikhammer skole var første sak. Flere av politikerne, blandt annet ordfører, Ingrid Aune (AP), ba om forklaring på hvorfor barn isoleres og en gutt er innelåst på skolen. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

LES KOMMENTAR: Å gjenreise tilliten til kommunens skoler, kan bli en lang og hard jobb

Tar problemet på alvor

Dalhaug opplever at kommunens administrative ledelse tar dette på alvor.

- Men kanskje de føler seg maktesløse? Når denne siste saken ble slått opp og får mye oppmerksomhet, virker det på meg som om rådmannen er berørt, sier politikeren fra KrF.

Nå skal altså rådmannen utrede et forslag til beskrivelse av den nye mobbeombuds-stillingen.

LES LEDER: Et politisk ansvar å løse mobbesaken i Malvik

En person uten bindinger til skole

- Hva har vi behov for og hva bør stillingen inneholde, spør Astrid Sofie Dalhaug.

Selv svarer hun at det bør bli en person som ikke er tilknyttet en enkeltskole og som står fritt og uten bindinger.

- Kanskje kan denne knyttes til helsesøster-tjenesten? Kanskje bør en slik person inneha juridisk kompetanse? Det bør være en ressursperson som er tilgjengelig for både ansatte og innbyggerne i mobbesaker. Vi ber om de utreder hva slags ressurser de trenger.

Tett og nær folket

I kommunestyremøtet opplyste rådmannen at de søker akutt hjelp hos mobbeombudet i Troms, som et av ti nye tiltak mot mobbing. Han sa også at det ville være aktuelt å knytte seg mot det kommende mobbeombudet i Trøndelag fylke. Dessuten skal det etableres et alternativt kontaktpunkt for foresatte som av ulike grunner ikke ønsker å ta opp saker eller hendelser direkte med skolene.

foto
Rådmann Carl-Jakob Midttun la frem ti nye tiltak mot mobbing. Nå er kommuneadministrasjonen bedt om å utrede mobbeombudsstilling.

- Vi trenger noen som er tettere på og tilgjengelig når vi trenger det, sier Dalhaug.

Hun ser frem til at rådmannen kommer tilbake til politikerne med sine forslag etter sommeren og håper stillingen kan opprettes raskt.