Videreutdanning til over 5000 lærere

1. februar kan landets lærere søke om videreutdanning i 180 ulike studietilbud.

Saken oppdateres.

I år kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten gjennom vikar- og stipendordningen. Matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk er prioritert, men det er tilbud også i en rekke andre fag. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kaller i en pressemelding tilbudet for historisk.

LES OGSÅ: Spent på hvor mange som søker lærerutdanning i år

Rekordstort tilbud

– Tidligere søkertall viser at lærerne ønsker videreutdanning. I fjor var det nesten 8 500 lærere som søkte, og regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han sier videre at de fleste av de 180 studietilbudene er innen de prioriterte fagene.

- I tillegg finnes det tilbud blant annet om pedagogikk som retter seg mot lærere som skal undervise elever med et annet morsmål, naturfag og praktisk-estetiske fag, sier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: En statsråd krysser sitt spor

Over én milliard til videreutdanning

Staten dekker 75 prosent av vikarkostnadene for lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent i andre fag. I stipendordningen må kommunene kun dekke kostnader til reise, opphold og læremidler.

– Regjeringen bruker over én milliard kroner på videreutdanning for lærere også i 2016. Det er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner tar sitt ansvar og godkjenner så mange søknader som mulig fra lærere som ønsker faglig påfyll, sier kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

LES OGSÅ: Mattelæreren må ha utdanning i matte

Videreutdanning for lærere
  • Fra 1. februar kan lærere søke om å ta videreutdannig.
  • Over 5000 lærerekan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2016 gjennom vikar- eller stipendordningen.
  • Søkere på stipendordning kan få inntil 100 000 kroner i stipendfor å ta inntil 30 studiepoeng.
  • Søknadsfristen for skoleåret 2016/2017 er 1. mars.
  • For matematikk og naturfag er det statlige tilskuddet 75 prosent av vikarkostnadene, mens tilskuddet er 60 prosent for øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeier 15 prosent. De resterende 25 prsosent er lærerens eget bidrag i form av bruk av egen tid.
  • Skoleeier dekker kostnader for reise, opphold og læremidler.
  • Kilde: Kunnskapsdepartementet
På forsiden nå