Fra og med 1. januar 2018 blir det høyere gebyrer for å søke om oppholdstillatelse i Norge, melder UDI på sine hjemmesider.

3 400 kr på to år

Den høyeste økningen er på 2500 kroner, for søknad om familiegjenforening. I 2017 var satsen var på 8000 kroner, men fra 1. januar 2018 må søkeren ut med 10 500 kroner for å søke om å få familien til Norge.

Det er bare ett år siden forrige økning av det samme gebyret. Da gikk satsen opp fra 5900 kroner til 8000 kroner. Det betyr en økning på 3 400 kroner på to år.

Familiegjenforening gis til et nært familiemedlem av en norsk borger, eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Arbeid i Norge

Også satsene for å søke om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid øker fra 3 700 til 5 400 kroner fra nyttår. Studenter og au pairer må ut med 5 300 kroner, en økning på 2 100 kroner.

For permanent oppholdstillatelse øker satsen med 1000 kroner, til 3100 kroner.

Satsen for å søke om statsborgerskap går ned. Tidligere kostet det 4 200 kroner for disse søknadene. Gebyret er fra 1. januar på 3 700 kroner.

Størrelsen på gebyrene er bestemt av Stortinget og regjeringen.