Rapporten retter hovedkritikken mot EU, men også land utenfor unionen sender afghanere tilbake til en eksistens der de kan oppleve både tortur og død, heter det.

Amnesty sier at EU og enkeltlandene har sendt tilbake nesten 10 000 afghanere i perioden 2015–2016.

SE VIDEO: Se rundt tusen elever synger «We are the world» i solidaritet med Abbasi-familien

– Konstant redsel

Organisasjonen trekker fram Norge, Sverige og Nederland som land som har sendt tilbake afghanere som er blitt drept, skadd i bombeangrep eller overlatt til en tilværelse av konstant redsel for å bli forfulgt for seksuell legning eller religion. Bare fire EU-land ligger foran Norge på listen over antallet tvangsreturer. Tyskland er det land som returnerer langt flest.

– I en tid da de sivile tapene i Afghanistan er de høyeste som er registrert, tvinger europeiske regjeringer et økende antall asylsøkere tilbake til de farene de flyktet fra. Dette er et klart brudd på folkeretten, sier Amnesty.

Så du denne?: Norge er landet i Europa som tvangsreturnerer flest afghanere

Tvangsreturer tredoblet

Organisasjonen sier at det blant de tvangssendte er enslige barn og unge voksne, som var barn da de kom til Europa. Flere personer som Amnesty har snakket med, sier at de ble returnert til områder de ikke visste noen ting om.

Amnesty viser til offisiell EU-statistikk, der det framgår at tallet på tvangsreturer ble tredoblet i perioden 2015–2016. Samtidig falt tallet på godkjente asylsøknader fra 68 prosent i september 2015 til 33 prosent i desember 2016.

Sivile tap i Afghanistan nådde et rekordnivå på 11 418 personer i 2016. Angrep mot sivile skjedde i alle deler av landet, de aller fleste utført av Taliban og IS. I de første seks månedene av 2017 er det registrert 5.243 sivile tap.