Folk i Bjugn har svart på spørsmålet om de er for eller mot at Bjugn og Åfjord slå seg sammen til én kommune. Og befolkningen er nesten delt på midten. 43 prosent er for sammenslåing. 46 prosent er mot. Hele 12 prosent svarer at de ikke vet.

Det er Sentio research som har gjennomført undersøkelsen for Bjugn kommune. Undersøkelsen er gjort over telefon og består av et utvalg av 800 personer over 16 år fra kommunen.

Åfjord vil ha sammenslåing med Roan

Sentio har også gjennomført en lignende undersøkelse i Åfjord. Der er det flest som bare vil slå seg sammen med Roan. Svært få vil slå seg sammen bare med Bjugn.

I Åfjord var spørsmålet om folk ønsker sammenslåing med Roan, Bjugn eller både Roan og Bjugn. Nesten ingen (4%) vil slå seg sammen bare med Bjugn. 37 prosent ønsker en sammenslåing mellom Roan, Åfjord og Bjugn, mens 45 prosent vil ha kommunesammenslåing mellom Roan og Åfjord. I Åfjord er det 14 prosent som vier at de ikke vet.

- Resultatet er som forventet, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) I Åfjord til Fosna-Folket.

foto
Vibeke Stjern (Ap) er ordfører i Åfjord. Foto: Morten Antonsen

Menn mer positive enn kvinner

I Bjugn viser undersøkelsen også at det er flere menn enn kvinner som vil ha sammenslåing med nabokommunen i nord. Det er aldersgruppen 30 til 49 år som er mest positiv til sammenslåing. Der er 46 prosent for sammenslåing, mens 44 prosent er mot.

Blant den yngste gruppen, de under 30 år, sier over halvparten (52 prosent) at de er mot sammenslåing. Bare 33 prosent av de yngste er for sammenslåing med Åfjord.

Les også vår kommentator som stiller dette spørsmålet til Ørland og Bjugn: Hvordan klarte dere å stelle dere slik?

Fornøyd ordfører

Ordfører Ogne Undertun (Ap) er kjempefornøyd med resultatet. I årevis har Ørland og Bjugn diskutert kommunesammenslåing. Bjugn vendte seg til Åfjord først etter at Ørland sa nei til sammenslåing i folkeavstemningen før sommeren 2016,

- Vi er positivt overraska over resultatet, sier ordføreren.

- Det er bare et halvår siden det første gang ble snakk om sammenslåing med Åfjord. Nå sier nesten halvparten at de vil slå seg sammen.

- Hvordan tolker du rådet fra folket?

- Det er fifty-fifty. Det må bli politikerne som bestemmer. Nesten halvparten er skeptisk til sammenslåing. Omtrent like mange syns det er en god idé og så er det en stor gruppe som ikke vet. Vi har ikke fått noe entydig signal, sier ordfører Ogne Undertun i Bjugn.

Tirsdag i neste uke skal kommunestyrene både i Bjugn Åfjord ta stilling til sammenslåing. Åfjord har også en avtale med Roan. Der har kommunestyret sagt ja til slå seg sammen med Åfjord, men vil ikke slå seg sammen med både Åfjord og Bjugn.