Bindal og Leka kan ikke regne med å få sammenslåingsvedtaket behandlet på nytt. Kristelig Folkeparti mener det ikke er et spørsmål som egner seg for reversering. Stortinget vedtok i juni å slå sammen Leka, Bindal, Nærøy og Vikna. Det førte til protester, særlig fra Leka.

Når Stortinget åpner igjen etter ferien, blir det nye Stortinget møtt med et forslag fra Senterpartiet om å ta en ny runde om tvangsvedtakene. De kommunene som ønsker det, skal kunne søke om å få omgjort tvangsvedtaket, og søknadene skal behandles hver for seg i Stortinget dersom Senterpartiet får flertallet med seg.

Tvangskameratene: Fra venstre: Lekaordfører Per Helge Johansen (Sp), ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap), ordfører Steinar Aspli (Sp), Nærøy og bindalsordfører Britt Helstad (Ap) må regne med at de må slå seg sammen alle sammen.

Jokeren KrF

Og her er det KrF som er jokeren. Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) slår fast at alle andre parti enn Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot tvang. Stortingsflertallet er endret etter valget. Dersom alle disse partiene nå stemmer for Senterpartiets forslag, blir det flertall.

Marit Arnstad er nyvalgt parlamentarisk leder av Senterpartiets nye stortingsgruppe.

- Ingenting er gjennomført som ikke gjør det mulig å gjøre nytt vedtak. Sammenslåing av disse fire kommunene var i strid med de faglige rådene fra Fylkesmannen, og KrF stemte mot tvang sist, sier Arnstad. Hun slår fast at det er KrF som vil avgjøre dette.

Senterpartiet håper å få stortingsflertallet med seg i følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.»

«Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.»

31 kommuner ble til ni

Med et knapt flertall vedtok Stortinget å slå sammen 31 kommuner til ni nye kommuner mot kommunenes vilje. I Trøndelag ble Bjugn og Ørland slått sammen til én kommune og Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ble slått sammen. Leka har allerede søkt om å få omgjort vedtaket. Bindal vurderer det samme.

- Dette er ikke en type sak som egner seg for reversering, selv om vi i KrF stemte mot tvangssammenslåinger, skriver stortingsrepresentant Olaug Bollestad i en e-post til Adresseavisen.

Har du kontroll på de nye kommunenavnene i Trøndelag? Test kunnskapene dine her.

Kommenterer ikke enkeltsaker

- KrF gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde. Dersom det kommer fram særlige momenter som gjør at det er riktig å se på enkeltsaker på nytt, skal vi selvsagt gjøre det, fortsetter hun. Men partiet vil ikke kommentere enkeltsaker og heller ikke Leka og Bindal, men legger til i e-posten:

- Det betyr at vi holder en liten åpning for eventuelle nye momenter som ikke var oppe i sammenslåingsprosessen. Holdningen vår er at vi ikke går inn for reversering og kommer ikke til å kommentere enkeltsammenslåinger nå, skriver Bollestad. Men KrFs nye stortingsgruppe vil ta stilling til forslagene fra Sp når de kommer til behandling i Stortinget.