I år kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten gjennom vikar- og stipendordningen. Matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk er prioritert, men det er tilbud også i en rekke andre fag. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kaller i en pressemelding tilbudet for historisk.

Rekordstort tilbud

– Tidligere søkertall viser at lærerne ønsker videreutdanning. I fjor var det nesten 8 500 lærere som søkte, og regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han sier videre at de fleste av de 180 studietilbudene er innen de prioriterte fagene.

- I tillegg finnes det tilbud blant annet om pedagogikk som retter seg mot lærere som skal undervise elever med et annet morsmål, naturfag og praktisk-estetiske fag, sier Røe Isaksen.

Over én milliard til videreutdanning

Staten dekker 75 prosent av vikarkostnadene for lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent i andre fag. I stipendordningen må kommunene kun dekke kostnader til reise, opphold og læremidler.

– Regjeringen bruker over én milliard kroner på videreutdanning for lærere også i 2016. Det er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner tar sitt ansvar og godkjenner så mange søknader som mulig fra lærere som ønsker faglig påfyll, sier kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.