Administrerende direktør Espen Remme vil ikke nødvendigvis sende nordmøringene til Molde om de trenger kirurgiske inngrep. Det kom fram da Espen Remme tirsdag ettermiddag la fram sin konseptrapport på Hjelset, hvor det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal, etter mye uro, bygges.

Med dette kan Remme ha bidratt til å få ned den høye temperaturen mellom Molde og Kristiansund, som har ligget i skarp ordkrig med hverandre siden Astrid Eidsvik trakk seg brått og uventet som direktør for Helse Møre og Romsdal.

- Gode nyheter

- Dette er gode nyheter. Det er en gledens dag. Hvis styret ikke følger opp dette nå, så er det krig på kniven igjen. Da oppfatter vi det som om noen som vil oss vondt. Som et minimum, er dette fornuftig. Dagkirurgi ved sykehuset vil være starten på et tilbud ved et Distriktsmedisinsk senter som etter hvert kan tilby mange arbeidsplasser, sier Ripnes til Adresseavisen.

Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, går inn for at styret i Helse Møre og Romsdal vedtar å bygge et nytt felles akuttsykehus på Hjelset i Molde og ombygging av eksisterende sykehus i Kristiansund med et dagkirurgisk tilbud.

- Vår oppgave er å sikre befolkninga et best mulig tilbud og vi skal lykkes ved å spille på våre høyt kompetente fagmiljø i Molde og i Kristiansund. Bygging av et moderne og framtidsrettet akuttsjukehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter ved Kristiansund sjukehus med tilbud om dagkirurgi, vil slik jeg vurderer det, gi det beste tilbudet for befolkninga, sier Remme i en pressemelding.

Bredt tilbud i Kristiansund

Det legges opp til et bredt desentralisert dag- og poliklinisk tilbud i Kristiansund for å øke tilgjengeligheten for befolkninga på Nordmøre, og for å legge til rette for nær samhandling med førstelinjetjenesta i kommunene på Nordmøre. I lys av helsepolitiske føringer om desentralisering, mener adm.dir. at oppdraget og konseptutredningen samstemmer godt.

- Et desentralisert tilbud utenfor akuttsjukehuset er ei fullgod løsning for det medisinske tilbudet med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet. Dette ivaretas blant annet ved at personellet som jobber enten på Hjelset eller i Kristiansund hører til same personellpool, sier Remme.

foto
Glad. Gammelordfører Dagfinn Ripnes (H) tar det forgitt at styret i Helse Midt-Norge også følger opp direktørens forslag om å opprettholde dagkirurgien ved sykehuset i Kristiansund. Foto: Tommy Fossum
foto
Ja til dagkirurgi. Toppsjef i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, går inn for at styret i Helse Møre og Romsdal vedtar å bygge et nytt felles akuttsykehus på Hjelset i Molde og ombygging av eksisterende sykehus i Kristiansund med et dagkirurgisk tilbud. Foto: Tommy Fossum