Har ansatt 40 nye medarbeidere hittil i år

If forsikring legger hovedkontoret for kundebehandlingen til nye lokaler i Trondheim.

Nye lokaler: Leder for Ifs kundesenter i Trondheim, Wenche Solum Nilsskog, gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å utvikle fremtidens kundesenter i nye lokaler på Solsiden. 

Saken oppdateres.

Kontoret i Trondheim blir hovedsete for kundebehandling i Norge. Byen er dermed i selskap med København i Danmark, Göteborg i Sverige og Turku i Finland. Senteret i Trondheim skal være det ledende kundesenteret i arbeidet med å utvikle fremtidens kundesentermodell.

LES OGSÅ: Finner alvorlige feil i hver fjerde bolig

LES OGSÅ: Her er de beste og verste reiseforsikringene

Gleder seg

If eies av det finske finanskonsernet Sampo, og selskapet er notert på børsen i Helsingfors. Selskapet er datterselskap av svenske If Skadeförsäkring Holding AB.

Kundesenteret i Trondheim er det største av tre senter i Norge. De to andre ligger i Arendal og Sarpsborg, men det er altså de nye lokalene i Skipsbygget som blir hovedsenteret. Tidligere holdt de til på torget, men for en måneds tid siden flyttet de inn i helt nye lokaler på Solsiden. Leder for Ifs kundesenter i Trondheim, Wenche Solum Nilsskog, forteller at de ansatte gleder seg til å gå i bresjen for utvikling og modernisering av kundebehandling innen forsikringsbransjen.

- Kundene skal enkelt få profesjonell hjelp og rådgivning. Her vil det nye hovedsenteret for kundebetjening i Trondheim spille en viktig rolle. Vi gleder oss, sier hun.

LES OGSÅ: Mener dårlige tunnelråd satte arbeidere og hus i fare

LES OGSÅ: Nå er sjansen for elgkrasj størst

Rekrutterer lokalt

Trondheim er i dag det nest største If-kontoret i Norge med rundt 180 arbeidsplasser. Omtrent 110 av disse medarbeiderne jobber ved det nye kundesenteret.

- Trondheim har både kompetent og stabil arbeidskraft, og har mange utdanningsinstitusjoner å rekruttere fra. I tillegg ligger Trondheim godt lokalisert rent kommunikasjonsmessig, sier Solum Nilsskog.

LES OGSÅ: Kristian Bjelland er spiller, trener, student og har fire deltidsjobber

LES OGSÅ: Fire grep du bør ta for å få jobb etter studiene

I dag er det 15 heltidsstudenter og tre deltidsstudenter som jobber deltid ved kontoret. Disse kommer fra utdanningsinstitusjoner i Trondheim.

- De har faste stillinger her hos oss ved siden av studiene, forteller Solum Nilsskog.

- Vi er veldig stolte av at vi kan tilby studentene dette mens de studerer. Det er nyttig for dem, og for oss, legger hun til.

Siden nyttår har If ansatt 40 nye medarbeidere i Trondheim. Senteret er i stadig vekst, og andre viktige funksjoner vil etter hvert samles i Trondheim.

- Vi kommer til å ansette et betydelig antall personer i Trondheim. Folks forsikringsbehov endrer seg hele tiden. Vi må ligge i forkant av denne utviklingen, og trenger derfor mange og kunnskapsrike folk innenfor ulike felter. Det får vi nå til i Trondheim, sier Nils Arne Harildstad, som er leder for Salg og Service Norge

LES OGSÅ: Jusstudentene jobber mest

Fremtidsrettede kontorlokaler

Den offisielle åpningen av lokalene vil skje tirsdag ettermiddag. Da kommer det besøk av ledelsen i If, næringsforeningen er invitert og alle de ansatte kommer for å feire. Ved det nye kundesenteret er det investert i mye nytt IT- utstyr, blant annet økning i antall videorom, og fremtidsrettet arbeidsmiljø, der inneklima har vært spesielt vektlagt.

- Når det gjelder de nye lokalene i Skipsbygget, er de utformet for å skape et miljø hvor man både er i utvikling, får inspirasjon og kan jobbe aktivt for å forbedre kundeopplevelsene. Lokalene er åpne, lyse og moderne, og er innredet for å skape samhandling og trivsel mellom team og avdelinger. Vår filosofi er at kundene er i sentrum. Det betyr at vi må være kundeorientert, og ha et høyt servicenivå i alle ledd, sier Solum Nilsskog.

- Det er ganske utrolig at det kan sitte mellom 80 og 90 personer sammen på denne måten å jobbe, avslutter hun.

Atrium: De nye lokalene har blant annet kjøkken, og sitteplasser hvor de 180 ansatte kan ta en pause. 

Atrium: De nye lokalene har blant annet kjøkken, og sitteplasser hvor de 180 ansatte kan ta en pause. 

Motivasjon: Fokus på motivasjon og et godt arbeidsmiljø har vært viktig i planleggingen av de nye lokalene på kundesenteret. 

Motivasjon: Fokus på motivasjon og et godt arbeidsmiljø har vært viktig i planleggingen av de nye lokalene på kundesenteret. 

Team: De ansatte jobber i team på 12 personer. På det meste kan det være mellom 80 og 90 personer som oppholder seg i samme rom, og tar imot henvendelser fra Ifs kunder. 

Team: De ansatte jobber i team på 12 personer. På det meste kan det være mellom 80 og 90 personer som oppholder seg i samme rom, og tar imot henvendelser fra Ifs kunder. 

If Kundesenter Norge
  • 900 000 inngående telefoner til kundesenteret i 2014
  • 470 000 inngående mailer til kundesenteret i 2014.
  • 110 personer håndterer kundehendvendelser telefonisk og digitalt i Trondheim.
  • 40 nye personer er rekruttert siden årsskiftet.
  • Ansatte ved kundesenteret er mellom 22 og 62 år. 45 prosent kvinner og 55 prosent menn.
  • 15 heltidsstudenter og tre deltidsstudenter fra BI, NTNU og Handelshøyskolen i Trondheim jobber deltid på kundesenteret.
  • If P & C Insurance er et forsikringsselskap i Norden. Konsernets morselskap, If Skadeförsäkring Holding AB, ligger i Sverige.
  • If eies av det finske finanskonsernet Sampo, som er et nordisk forsikringskonsern notert på børsen i Helsingfors.
  • Kilde: Presseskriv og if.no
På forsiden nå