Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Med Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid godkjent, er det 20 vindparkprosjekter på gang i Trøndelag.

Vindpark: Det bygges vindparker som aldri før. Dette bildet er fra Hitra vindmøllepark på Eidsfjellet. Nå har Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid fått konsesjon. 

Saken oppdateres.

Olje- og energidepartementet har gitt konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk som skal etableres i Flatanger og Namdalseid.

Ifølge en pressemelding fra departementet ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet. Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

LES OGSÅ: Norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene

Tatt hensyn til hubroen

Det kom derimot flere klager etter NVEs vedtak fra 2014, klagerne var Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier.

LES OGSÅ: Vindmøllene som ble et mareritt

Departementet opplyser at de i klagebehandlingen særlig har vurdert hensynet til fugl, spesielt hubro, og landskap både lokalt og i regional vindkraftsammenheng. Departementet skriver i pressemeldingen at når det gjelder hubro og lokale landskapsvirkninger har de satt vilkår som tar hensyn til disse interessene.

Departementet har i sin godkjennelse lagt vekt på at Innvordfjellet vindkraftverk bidrar til en geografisk konsentrering av vindkraftutbyggingen på landsbasis og at de landskapsmessige virkningene av vindkraftverket begrenses ved at det allerede er en rekke andre prosjekter i regionen.

LES OGSÅ: Multinasjonale selskaper i kø for å kjøpe norsk vind

- Vil gi arbeidsplasser

- Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftverk som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen. Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes.

Adresseavisen meldte nylig at det bygges vindkraftverk i Norge som aldri før. Innvordfjellet vindkraftverk blir det 20. prosjektet som er godkjent i Trøndelag, men det kan bli 26 vindparker i Trøndelag. Om noen år kan vindkraftanleggene i Norge oppta et område som er fire ganger større enn Trondheim kommune.

På forsiden nå