Får forskuttere nybrua på Sluppen med bompenger

Samferdselsdepartementet sier ja til trondheimspolitikernes ønske om forskuttere den nye brua på Sluppen med bompenger. Nå kan brua stå klar 2021.

SE ANIMASJON: Sjekk hvordan den nye brua på Sluppen og områdene rundt kan bli seende ut.

Saken oppdateres.

- Staten ved Samferdselsdepartementet og statsråden godkjenner forskuttering av Nydalsbrua. Det er skapt betydelig usikkerhet rundt dette lokalt, men nå er det klart at vi leverer på den etterlyste forskutteringen, sier stortingsrepresentant for Frp, Sivert Bjørnstad.

Dårlig forfatning

Brua har vært en het potet i mange, mange år. Nylig var den også stengt for å gjøre noen oppgraderinger som gjør det er trygt å ferdes over den.

- Brua er i dag i veldig dårlig forfatning. Det er viktig for folk og næringsliv at vi får på plass ny bru, og endelig kan vi gå i gang. Nå har staten lagt til rette gjennom forskuttering. Vi forutsetter at man også lokalt følger opp sånn at spaden blir satt i jorda kjapt, sier Høyres stortingsrepresentant, Mari Holm Lønseth.

LES OGSÅ: Planlegger 18 km ekspressvei for sykkel fra Heimdal til Reppe til 2,4 milliarder

- Kan stå klar i 2021

I Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår, er det ikke satt av penger til å bygge ferdig nybrua på Sluppen før etter 2024.

Nydalsbrua

Nydalsbrua er en planlagt firefelts veibru over Nidelva ved Sluppen i Trondheim. Brua planlegges som del av Miljøpakken.

  • Brua vil gå fra en ny rundkjøring som skal bygges utenfor brannstasjonen, over elva og til en ny rundkjøring utenfor det som blir tunnelåpning for den fremtidige Byåstunnelen.
  • Prosjektet omfatter i tillegg til selve Nydalsbrua også en ny sykkelbru, en oppgradering av Osloveien og en ny påkjøringsrampe til sørgående E6 (Okstadbakken) fra Sluppen.
  • Ifølge Miljøpakken.no kan bygging trolig starte i 2019, og da kan brua tidligst stå ferdig i 2021.
  • Dagens Sluppen bru ble bygget i 1954, mens brufundamentene er fra 1864. Daglig trafikkeres brua av rundt 12 000 kjøretøy. I 2011 ble brua stengt en periode fordi den var i ferd med å kollapse. Adresseavisen fortalte i september at deler av brua blir støttet opp av forskalingsstøtter, fordi Statens vegvesen var bekymret for at en bærebjelke skal falle sammen.

I april søkte trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) og Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) om å få forskuttere nybrua ved hjelp av bompenger, slik at den kan stå klar tidligere.

- Hvis finansieringen går i orden betyr det at vi eventuelt kan starte å bygge den nye brua i 2019, slik at den står klar i 2021, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Eva Solvi. Hun peker på at reguleringsplanen for området nylig ble vedtatt av trondheimspolitikerne.

LES OGSÅ: - Dette milliardanlegget har vi ikke bruk for

- Endelig, men ...

I forrige uke gikk ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik hardt ut mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Bakgrunnen var at Trondheim skal få sykkelekspressvei til 2,4 milliarder kroner. Ap-politikerne mente at de pengene heller kunne brukes på noe Trondheim og Trøndelag har bedt om, som blant annet Sluppen bru. Nå er Ottervik fornøyd, men presiserer at alt ikke er på plass.

- Dette er et godt steg videre for bygging av brua. Det er halvannet år siden vi fattet vedtak, og vi taper en del penger på sendrektigheten. Men det er bra at vi får forskuttert, selv om det er fortsatt er en del usikkerhet på hvor fort vi kan gjøre det, sier Ottervik.

Hun viser til at det er et tak på lånerammen på én milliard kroner, som kan føre til trøbbel for gjennomføring av fremdriften.

- E6 sør må også lånefinansieres, så vi må ha nok ha noen nye runder med staten om midler eller utvidet lånerammer. Men, hovedbildet er endelig, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Nydalsbrua
 

Nydalsbrua er en planlagt firefelts veibru over Nidelva ved Sluppen i Trondheim. Brua planlegges som del av Miljøpakken.

  • Brua vil gå fra en ny rundkjøring som skal bygges utenfor brannstasjonen, over elva og til en ny rundkjøring utenfor det som blir tunnelåpning for den fremtidige Byåstunnelen.
  • Prosjektet omfatter i tillegg til selve Nydalsbrua også en ny sykkelbru, en oppgradering av Osloveien og en ny påkjøringsrampe til sørgående E6 (Okstadbakken) fra Sluppen.
  • Ifølge Miljøpakken.no kan bygging trolig starte i 2019, og da kan brua tidligst stå ferdig i 2021.
  • Dagens Sluppen bru ble bygget i 1954, mens brufundamentene er fra 1864. Daglig trafikkeres brua av rundt 12 000 kjøretøy. I 2011 ble brua stengt en periode fordi den var i ferd med å kollapse. Adresseavisen fortalte i september at deler av brua blir støttet opp av forskalingsstøtter, fordi Statens vegvesen var bekymret for at en bærebjelke skal falle sammen.
På forsiden nå