Formannskapet i Stjørdal har skapt ny forvirring rundt planene om kommunesammenslåing i det som skulle hete Værnes kommune. Selbu, Tydal og Meråker risikerer å bli stående uten alternativer til sammenslåing.

To intensjonsavtaler

Stjørdal har skrevet under to intensjonsavtaler om kommunesammenslåing. Den ene er med Frosta og den andre er med Meråker, Selbu og Tydal. I begge avtalene blir det slått fast at den nye kommunen skal hete Værnes og at Stjørdal skal være kommunesenter. Nå sier formannskapet nei til avtalen med fjellkommunene og går bare for Frosta. Kommunestyret i Stjørdal skal ta den endelige beslutningen neste uke.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) sier at han hadde håpet at formannskapet ville gå videre med begge avtalene, men slik ble det ikke.

Ulikt syn på eiendomsskatt

- Det er noen uoverensstemmelser mellom de to avtalene blant annet det som går på eiendomsskatt for verker og bruk. Avtalen med Tydal, Selbu og Meråker åpner for eiendomsskatt. Det gjør ikke avtalen med Frosta, sier Vigdenes.

- Når det ble stilt spørsmål om dette, var det best å bare gå videre med den ene avtalen, sier han.

Godt nytt for Frosta

For Frosta-ordfører Trine Haug (Sp) er dette godt nytt. Hun mener Frosta aller helst bør fortsette som egen kommune, men legger spørsmålet om sammenslåing med Stjørdal til en ny Værnes kommune ut til folkeavstemning 23. mai.

- Vi ser fordelen med at de andre ikke blir med. Da kan det bli flere kommunale arbeidsplasser på Frosta, sier hun.

For de tre andre kommunene, Meråker, Selbu og Tydal, betyr dette at de planlagte folkeavstemningene står på vent. I Selbu sier ordfører Ole Morten Balstad at de først bestemmer om det blir folkeavstemning etter at kommunestyremøtet i Stjørdal har sagt sitt.