Per i dag er det 14 automatiske trafikkontroller (ATK) i Nord- og Sør-Trøndelag. Nå informerer Statens vegvesen at de planlegger å etablere to til.

De skal måle gjennomsnittsfarten i Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen, som begge ligger på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Hvis alt går etter planen vil de nye fotoboksene være operative innen året er omme, opplyser Jørgen Bysveen, regionsansvarlig for ATK i Statens vegvesen region Midt.

Debatt: - Folk bør bli mer redd for å kjøre bil

Gjennomsnitt er effektivt

Automatisk trafikkontroll (ATK), altså fotobokser, reduserer antall ulykker. Særlig er gjennomsnittsmåling svært effektivt. Det viser en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt for Vegdirektoratet i 2014. I rapporten ble det konkludert at gjennomsnittsmåling av fart halverer antall drepte og hardt skadde.

Per nå måles gjennomsnitt i Helltunnelen, samt i begge retninger på E6 mellom Åsen og Skatval. De resterende elleve fotoboksene i Trøndelag er punktmåling.

- Hele poenget med ATK er å få ned fartsnivået og hindre ulykker på den aktuelle veistrekningen. Det har vist seg at gjennomsnittsmåling vil holde farten nede over en lengre strekning enn ved punktmåling, sier Bysveen.

Les også: Ingen dødsulykker i Trøndelag hittil i sommer

- Strenge kriterier

Bysveen forteller at det er gjort et grundig forarbeid før det ble vedtatt å opprette fotobokser i tunnelene.

- Det er strenge kriterier for å etablere ATK. Når det blir etablert er det på grunn av et reelt behov, for eksempel mange ulykker, for høy fart eller tunnelsikkerhet. Vi gjør dette for å trygge trafikantene, forklarer Bysveen.

Oppretting av nye fotobokser skjer i samarbeid med lokalt politi og vegdirektoratet. Bysveen opplyser at vegvesenet, i dialog med politiet, også vil vurdere behovet på andre strekninger.

- Har dere planlagt flere nye fotobokser i Trøndelag?

- Per i dag har vi ingen andre planer enn i Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen.

Les også denne lederen fra tidligere i sommer: Hurra, en fotoboks! Jippi, en UP-patrulje!

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .