- Dette skal være boliger/leiligheter for forsvarsansatte. Forsvarsbyggs oppdrag er å skaffe til veie 100-200 boliger, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbyggs kampflybase i en pressemelding.

Tomtene det er snakk om er Brekstad gård vestre og deler av Meieritomta. Planen er at Forsvarsbygg i løpet av en fireårsperiode skal bygge boliger her.

Kjøpet skjer i sammenheng med utviklingen av Ørland flystasjon. I tiden fremover forventes det en betydelig økning i antall årsverk på flystasjonen, og med det også økt tilflytting til kommunen.

Fornøyd ordfører

foto
Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune. Foto: S.Ledang/Ørland kommune

Ifølge pressemeldingen er ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, fornøyd med denne løsningen.

- Ørland kommune har jobbet aktivt for at Forsvarsbygg skal velge å etablere forsvarsboliger i sentrum av kystbyen Brekstad. Dette er helt i tråd med sentrumsplanen for Brekstad, og betyr en utvikling som vil få yngre mennesker, med og uten familie, til å bosette seg i sentrum, sier ordføreren.

Ifølge Dobloug har Forsvarsbygg betalt 17 millioner kroner for disse to tomtene.

Positivt for rekrutteringen

Boligene skal bygges gjennom et såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) som innebærer at et privat selskap står for finansiering, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av byggene.  Forsvarsbygg vil invitere til en anbudskonkurranse i første halvår av 2018. Målet er at en gjennom dette prosjektet skal sørge for at det etableres tilstrekkelig antall boliger til personell tilknyttet Forsvaret og Ørlandet flystasjon.

foto
Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

- Vi håper å komme i gang med byggingen på slutten av 2018, og regner med at de første leilighetene står klare ett til halvannet år senere. Det har allerede kommet mange nye til basen, så det er stort behov for slike leiligheter. I tillegg er noen av de leilighetene vi har i dag, gamle, slik at det også kan være aktuelt å bytte ut noen av dem, sier Dobloug til Adresseavisen.

- 132 Luftving ser positivt på at det nå vil utvikles forsvarsboliger i sentrum av Brekstad. Dette vil være positivt for rekrutteringen av forsvarsansatte til Ørland, og vil gi et godt tilskudd til fornyingen av boligtilbudet til våre ansatte, sier oberst Hans Ole Sandnes, sjef for 132 luftving i pressemeldingen.