Adresseavisen har fått tilgang på møteprotokollen fra det ekstraordinære formannskapsmøtet i Malvik kommune 18. desember i år. Møteprotokollen var først unntatt offentlighet, men er nå gjort offentlig.

Politikerne skulle ta stilling til den såkalte mobbesaken som var oppe i Sør-Trøndelag tingrett i høst. Det tidligere mobbeofferet Line Sommer Hoel (25) saksøkte sin egen hjemkommune på grunn av helseproblemene hun har fått som følge av mobbing. Hun ble jevnlig utsatt for trakassering, dytting, utfrysing og grove nedsettende kommentarer da hun gikk på en ungdomsskole i Malvik.

I november fastslo Sør-Trøndelag tingrett at kommunen og skolen er ansvarlig for skadene hennes. Kommunen er derfor også ansvarlig for hennes økonomiske tap. Kvinnens advokat har varslet at det vil bli fremmet et stort erstatningskrav, men dette er så langt ikke presentert.

I går fortalte Line Sommer Hoel hvor mye hun frykter at hun må igjennom en ankerunde i lagmannsretten. Hun er alvorlig syk, og ønsker bare at saken skal få en avslutning slik at hun kan gå videre i livet.

- Må ta til vettet

Nå er det kjent hvordan politikerne stemte i saken. Opposisjonen ved Lill Harriet Sandaune (Frp), Torgeir Anda (V) og Eva Lundemo (H) fremmet forslag om at tingrettsdommen ikke skulle ankes. Forslaget falt med tre mot fire stemmer. Ordfører Ingrid Aune (Ap), Matz Ulstad (Ap), varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) og Rakel Therese S. Trondal (SV) stemte for at kommunen skulle anke saken videre til lagmannsretten.

I etterkant av møtet var det kun Fremskrittspartiets Lill Harriet Sandaune som åpent gikk ut med hva hun hadde stemt.

- Nå må vi ta til vettet. Jeg hadde håpet at jenta og familien skulle få fred i jula, og derfor ønsket jeg en behandling av saken i forkant av juleferien. Jeg synes det er trist at det endte med en anke. Den påkjenningen som jenta og familien lever under er umenneskelig. Det gjør vondt å tenke på det, sier hun til Adresseavisen.

- Skader omdømmet

Hun synes det er prinsipielt viktig å vise at ankeavgjørelsen ikke var enstemmig, men at den falt med minst mulig margin.

- Både jenta, familien og kommunen er best tjent med at det ikke blir en ny runde i retten. Vi burde bare erkjent at dommen har falt og at vi heller må starte arbeidet med å få bukt med mobbeproblemet, sier hun.

Sandaune tror saken skader omdømmet til Malvik kommune. Det var også en av begrunnelsene for at hun og partiet ønsket at saken skulle bli avsluttet.

- Jeg har hele partiet i ryggen. Vi drøftet saken i forkant av behandling i formannskapet, sier hun.

- Totaliteten avgjorde

Varaordfører Ole Herman Sveian i Senterpartiet understreker at han ikke vil forhåndsprosedere saken i media.

- Det var totaliteten i saken som gjorde at jeg stemte som jeg gjorde. Jeg ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i saken.

- Har saken vært diskutert innad i partiet?

- Det ønsker jeg ikke å svare på, sier han.

LES OGSÅ: Mobbeoffer kan komme til å kreve millionerstatning (PLUSS)

- Menneskelige hensyn

Ordfører Ingrid Aune (Ap) ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer enn de hun ga i mandagens avis. Da sa hun følgende:

- I et rettssamfunn bør det være armlengdes avstand mellom valgte politikere og det som foregår i retten. Jeg ønsker å være så ryddig som mulig i denne saken. Som ordfører må jeg bruke energien på å få til et enda bedre arbeid mot mobbing i Malvik kommune, sier hun.

Venstres Torgeir Anda mener det var tre moment som gjorde at han valgte å stemme imot en ankerunde i mobbesaken.

- For det første ligger det en klar dom fra tingretten. Det ble fastslått at det har foregått mobbing, og at det ikke ble gjort nok for å stanse det. For det andre er det menneskelige hensyn å ta her. Og familien og jenta har holdt på med dette i mange år. Nå er det på tide å avslutte saken. For det tredje så bør vi tenke på kommunens omdømme og hva slags signaleffekt vi sender. Kommunens tilnærming til denne saken har vært feil, og vi signaliserer noen holdninger ved å anke videre, oppsummerer Anda.

- Veldig trist sak

Formannskapsrepresentant Eva Lundemo i Høyre sier hun er bundet i sine uttalelser på grunn av at møtet var lukket. Hun vil likevel begrunne hvorfor hun ikke ønsket å anke saken videre.

- Jeg anser behandlingen og dommen fra Sør-Trøndelag tingrett som objektiv. Dommen er meget tydelig. Dette er en veldig trist sak, som omfatter svært mange følelser. Den bør nå få en verdig avslutning. Vi i Malvik må heller bruke tiden på å forhindre mobbing, sier hun.

Rakel Therese Trondal i Sosialistisk Venstreparti sier i en sms at dette har vært en svært vanskelig sak.

- Det er den vanskeligste jeg har måttet håndtere som politiker. Etter samtale og råd fra advokat valgte vi å anke da vi mener saken ikke er godt nok belyst når det gjelder Malvik kommunes ansvar, skriver hun til Adresseavisen.

Arbeiderpartiets Matz Ulstad ønsker heller ikke å kommentere saken i stor grad.

- Jeg synes det er en veldig vanskelig sak. Utover opplysningene som allerede er gitt fra rådmannen og kommunens advokat kan jeg ikke uttale meg.

- Ønsker åpenhet

Den tidligere ungdomsskoleeleven i Malvik, Line Sommer Hoel, er svært glad for at protokollen er frigitt til media. Hun mener det er viktig at folk får vite hvordan de folkevalgte i Malvik kommune stemte, og hva de står for.

- Jeg mener dette viser hvem som tar vare på skolebarn i Malvik kommune, sier hun.

Hun karakteriserer offentliggjøringen av møteprotokollen som et steg i riktig retning.

- Jeg ønsker jo åpenhet i denne saken. Jeg vet at mine nære og fjerne støttespillere har uttrykt sin avsky, og deres engasjement er grunnen til at vi ser denne utviklingen i saken, mener hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
Firbeint venn: Hunden Theo har vært en viktig støtte for Line Sommer Hoel. På grunn av sykdommen og belastningen det siste året så har hun måttet gi fra seg ansvaret til foreldrene. Foto: PRIVAT