foto

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har undersøkt pasienters erfaringer fra samtlige somatiske sykehus i Norge. I rapporten skårer St. Olavs Hospital, Orkdal sykehus og Sykehuset Namsos 3 av 5 på den samlede totalvurderingen. Sykehuset Levanger skårer 4 av 5.

God standard

På tross av middels totalvurdering skårer St. Olavs Hospital over landsgjennomsnittet på de fleste «indikatorene» i rapporten. Pasientene ved hospitalet har best erfaring med fasilitetene, maten og renholdet.

- Vi har et nytt flott sykehusanlegg på Øya, og det gir nok utslag resultatmessig, sier Heidi Magnussen, fungerende direktør ved St. Olavs Hospital.

Hun sier sykehuset nå skal bruke tilbakemeldingene under sitt interne forbedringsarbeid.

- Vi er selvfølgelig svært fornøyd med at vi skårer over snittet på åtte av ni indikatorer, men vi er opptatte av å undersøke hva hvert enkelt delmål viser oss. Rapporten ble publisert i slutten av juni, så vi har ikke rukket å analysere resultatene enda. Vi starter så fort sommerferien er over.

Aftenposten omtalte undersøkelsen i avisen på fredag, og hele rapporten kan leses på kunnskapssenterets nettsider.

Dårlig utskriving

St. Olavs Hospital skårer lavest på «utskriving». Spørsmålene i undersøkelsen lød «Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall?» og «Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet?» Her svarte 25 prosent av pasientene «I liten grad», eller «Ikke i det hele tatt».

- Informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende er kjempeviktig for oss, og vi merker oss at vi fikk det samme resultatet i undersøkelsen som ble gjort i 2011, sier Magnussen.

Gjennomsnittet blant sykehusene i Norge ligger på 58.

- Vi vet at alle disse vekslingsfeltene mellom sykehus og primærhelsetjenesten er utfordrende, så vi skal gjennomgå tilbakemeldingene angående utskrivning nøye.

Levanger best

Ved Sykehuset Levanger er de godt fornøyd med resultatene som fremkommer av rapporten.

- Dette er en honnør til alle dem som jobber her, sier Carl Platou, leder ved medisinsk klinikk på Sykehuset Levanger.

Platou sier sykehuset ikke bare skal «sole seg i glansen av dette resultatet».

- Vi er veldig glad for at pasientene opplever det slik som tilbakemeldingene viser, men når det er sagt skal vi ta tak i de områdene vi skårer svakere på.

Platou mener det skal være mulig forbedre seg.

- Vi får såpass konkrete tilbakemeldinger i denne rapporten om hva vi kan bli bedre på. Vi vil ta tak i dette når foretaksledelsen har drøftet rapporten.

Måler ikke tilfredshet

- Undersøkelsen måler ikke tilfredshet, men erfaringer med sykehuset på områder som er viktige for pasientene, sier Øyvind Andersen Bjertnæs, forskningsleder ved Folkehelseinstituttet og medforfatter av rapporten.

Bjertnæs sier det ikke er mulig å si noe om en pasient er fornøyd eller ikke ut ifra resultatene i rapporten, selv om «erfaring og tilfredshet til en viss grad henger sammen».

- Spørsmål om tilfredshet gir ofte skjeve fordelinger, positiv skjevhet som det kalles, og resultater på slike spørsmål er vanskelige å bruke i forbedringsarbeid.

foto
Best: Sykehuset Levanger får best totalvurdering i rapporten av de fire Trøndelagssykehusene. Foto: Vegard Eggen