De fire kommunene Meldal, Orkdal, Agdenes og Snillfjord skal bli til én storkommune. Og den skal sannsynligvis hete Orkland.

Navnet er vedtatt i kommunestyremøte i både Meldal, Orkdal og Agdenes. Snillfjord vil ta for seg formannskapets innstilling på torsdag.

Orkla med omland

«Arbeidstittelen» på den nye kommunen var i utgangspunktet Orkladal, men Agdenes og Snillfjord følte seg ikke som en del av dalen. I tillegg var navnet litt vanskelig å uttale.

Derfor ble det gamle kommunenavnet Orkland hentet fram igjen.

- Orkdal kommune ble født i 1963, som en sammenslåing av fire kommuner. En av dem var Orkland kommune. Navnet betyr Orkla med omland, og favner mye bedre de kommunene som nå slås sammen, sier rådmann i Orkdal, Ingvill Kvernmo.

foto
Rådmann i Orkdal, Ingvill Kvernmo, er godt fornøyd med det nye storkommunenavnet.

Det er ifølge Kvernmo ingenting som skaper så stor diskusjon i en kommune som navnet på den, men da Orkland ble foreslått møtte navnet lite motstand.

- Jeg opplever at i de politiske foraene, i hvertfall i Orkdal, så har man vært innstilt på å finne en løsning sammen med de andre kommunene. Det har ikke vært noen følelsesladd diskusjon, man har vært ganske enige, sier Kvernmo.

Laget film om navnet

I forbindelse med onsdagens kommunestyremøte fikk hun IKT-avdelingen til å lage en film om det nye navnet.

- Det var en del som begynte å tenke på orkene i Ringenes Herre-filmene når de hørte Orkland, og det spiller filmen litt på. Vi må jo ha det litt artig også, sier Kvernmo.

Etter at kommunene hadde gjort sine vedtak om kommunereformen, så kommunekartet i Midt-Norge slik ut.

- Inkluderende navn

Rådmann i Meldal, Petter Lindseth, sier også at navnediskusjonen ikke har vært særlig opphetet.

- Orkland er et inkluderende navn. Og så er det to stavelser, som gjør navnet lett å uttale, sier han.

Men det har ikke bare vært lett å gi opp Meldal-navnet.

- Meldal har vært urørt siden 1837, så det er spesielt for mange å skulle bo i Orkland kommune framover. Men det har ikke vært stor diskusjon rundt navnet. Det føles inkluderende, sier han.

51 i kommunestyret

Det nye kommunestyret i Orkland skal ifølge forslaget få hele 51 medlemmer, og formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Det ansettes en prosjektleder for sammenslåingsprosessen, som også blir rådmann for den nye kommunen.

En intensjonsavtale skal etter planen signeres 31. oktober.

Selve Orkland kommune vil bli gjeldende fra 1. januar 2020.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.