Den endelige opptellingen i Melhus er ferdig. Resultatet viser at et flertall på 67,9 prosent ønsker at Melhus kommune skal bestå som i dag. 30 prosent stemte for sammenslåing med Skaun. Men valgdeltakelsen var elendig. Bare 24 prosent av de stemmeføre innbyggerne deltok i folkeavstemningen.

Høyrepolitiker stemmer for sammenslåing

Det betyr at høyrepolitiker og formannskapsmedlem Guro Angell Gimse ikke føler seg bundet av resultatet. Hun kommer til å stemme for sammenslåing med Skaun når kommunestyret skal gjøre det endelige vedtaket om kommunereformen 21. juni.

- Hadde det vært over 50 prosent valgdeltakelse, skulle jeg vurdert å følge rådet fra innbyggerne, men litt over 20 prosent oppslutning er for dårlig, sier hun.

Ap-ordfører sier fortsatt nei

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) derimot kommer til å stemme mot sammenslåing også når kommunestyret behandler spørsmålet. Men før folkeavstemningen sa han også at var for at Melhus skulle består som egen kommune. Han ønsket seg et tydelig råd og stor valgdeltakelse. Det siste fikk han ikke.

- Nei-flertallet er så stort at det hadde blitt nei selv om 3000 flere innbyggere hadde stemt, sier Krogstad. Han tar derfor valgresultatet til etterretning og regner med at det blir flertall i kommunestyret for at Melhus fortsatt skal være egen kommune.

foto
Høyrepolitiker Guro Angell Gimse føler seg ikke bundet av folkeavstemningen når oppslutningen bare var på 24 prosent. Foto: THERESE ALICE SANNE