Områdetillitsvalgt Kristian Espenes i offisersforbundet peker på at selv de mer ambisiøse forslagene som forsvarssjefen i dag har presentert i realiteten innebærer et kraftig kutt i forhold til Natos mål om at medlemmene skal bruke to prosent av bnp på forsvaret. Forsvarssjefens har bedt om 180 millarder ekstra over tjue år og selv da vil det medføre en reduksjon av Nato-målet i planperioden.

Her kan du lese hele Forsvarssjefens fagmilitære råd på forsvaret.no.

- Hovedbudskapet vårt er at vi er redd for en svekket forsvarsevne. Det er ingen snakk om reell styrking, men mindre kutt og fortsatt effektivisering, sier Espenes

- Bra for Midt-Norge

Forsvarssjef Hakon Bruun-Hanssen trakk spesielt frem Ofoten og Midt-Norge som strategisk viktige satsingsområde da han i dag presenterte sitt fagmilitære råd.

- Med midtnorske øyne, hva tenker du om rådet som nå er lagt frem, Espenes?

- Vi får en oppbyggyng rundt en stor by som Trondheim, med Værnes og Ørland. Det kan være positivt med tanke på rekruttering og for å kunne planlegge et karriereløp i området. Det er også bra dersom man greier å utnytte ledig kapasitet som finnes på Værnes, sier han.

Norges offisersforbund i Midt-Norge er imidlertid skeptisk til de planlagte kuttene i Heimevernet, der forsvarssjefen vil kutte et distrikt, HV-11 Møre og Fjordene og legge ned Setnesmoen leir. I tillegg foreslår man å kutte områdestrukturen med 12 000 mann til 30 000 soldater. Og legge ned Sjøheimevernet.

Luftforsvarets Musikkorps er også blant de som rammes av kuttene. Dette har NOF kritisert fordi fagforeningen mener korpset er en viktig kulturinstitusjon både i Forsvaret og i regionen. Kutt her vil få svært alvorlige følger for kulturlivet mange steder.

- Men jeg håper virkelig at politikerne ser alvoret og at vi får gjennomført de endringene som trengs nå slik at vi får stabilitet. Forsvaret bør slippe slike runder hvert fjerde år fremover, sier områdetillitsvalgt Kristian Espenes.

Regionstyreleder i Befalets fellesorganisasjon i Midt-Norge, Patrick Sundt, ønsker ikke å kommentere detaljer i forsvarssjefens fagmilitære råd.

- Det jeg kan si er at det som er presentert er et helhetlig og gjennomarbeidet råd. Forsvarssjefen fremstår som en solid etatsjef med det han presenterer. Vår oppgave nå vil være å ta vare på våre medlemmer fremover, sier han.

Tung Ørland-satsing fortsetter

Luftkrigsskolen i Trondheim består som i dag. Den er trolig fredet frem til minst 2020.

Fortsatt tung satsing på Ørland hovedflystasjon. Kampflybasesatsingen fortsetter. Forsvarssjefen ønsker å skjerme kampflyinvesteringen, slik han tidligere har bekreftet overfor Adressa.no. Sterkere satsing på luftvern og mulighet for bedre missiler på sikt.

Kampflybasen får også en ny mobil taktisk kontrollenhet, som blant annet skal kunne operere sammen med kampflyene.

Utdanningen for baseforsvarspersonell i Luftforsvaret foreslås imidlertid flyttet til Værnes der det finnes ledige lokaler og treningsanlegg som blant annet brukes i dag.

Mer til Værnes

Nettopp Værnes får nå en viktigere forsvarsrolle og blir et stort skolesenter. Adresseavisen kunne etter lekkasjer fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd i går presentere nyheten om at en rekke avdelinger trolig flyttes fra andre steder i landet og samles på Værnes.

Blant det som er foreslått flyttet er HVs utskrevne befalskurs, HVUB, som i 2006 ble flyttet fra Værnes til Porsanger. Nå flyttes kursvirksomheten tilbake igjen.  Kjevik blir trolig lagt ned som militærbase. Forsvarssjefen foreslår å flytte Luftforsvarets befalsutdanning, teknisk utdanning og selseksjonssenteret til Værnes. I tillegg foreslås nok en gang Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås lagt ned og aktiviteten flyttet, denne gang til Stjørdal.

- Vi er opptatt av å ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Samtidig ser vi at det kan finnes positive synergier ved å samle et skole- og utdanningsmiljø på en slik måte, sier Espenes.

Glad for beskjeden

Nyhetene er mottatt med stor glede lokalt i Stjørdal.

- Dette betyr at det er tatt hensyn til og blir satset på lokaliteter som er viktige for Nato og våre amerikanske allierte, sa stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) til Adresseavisen onsdag kveld.

Han sier kommunen nå jobber på spreng mot politikerne som skal ta de endelige avgjørelsene.

- Vi skal sørge for at de har det best mulige grunnlaget til å fatte gode besluttninger, sier han.

foto
Som Adressa.no har skrevet tidligere vil forsvarssjefen bygge opp et stort skolesenter på Værnes.
foto
Trening: Totalt skal pilotene gjennom 360 timer teori, minst 54 simulatorøkter og minst 18 treningsflyginger, før de er ferdig utdannet. Vi gjør oppmerksom på at personell og pilot på dette bildet ikke er norske. Foto: ©RICHARD SAGEN;Adresseavisen, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665