Det var spent, men god stemning blant de drøyt 330 ansatte i Norsk Kylling etter allmøtet på Støren i ettermiddag. - Vi har informert dem om at det blir bygging av en ny fabrikk og at det også vi bli færre industriarbeidsplasser som en følge av dette. Men hvor mange ansatte vi trenger i det videre, er ikke mulig å si på dette tidspunktet, sier administrerende direktør Kjell Åge StokbakkenDet er heller ikke avgjort hvor fabrikken vil ligge når de legger ned på Støren.

Ny fabrikk i 2019

I 2019 når fabrikken på Støren bristepunktet. Med den utviklingen i salg av kyllingkjøtt Norsk Kylling ser for seg i fremtiden, vil ikke den gamle fabrikken holde mål etter det.

- Det kan være vi har dårlig tid. Til nå har vi sett på 13 tomter i kommuner, sier Kjell Åge Stokbakken.

I tillegg til Midtre Gauldal er Orkdal, Skaun, Malvik, Melhus og Rennebu aktuelle.

Fabrikken vil måtte ligge i Midt-Norge, som landsdelens eneste kyllingslakteri.

Les også: Norsk Kylling tjener penger igjen

Vil ligge nært kyllingbonden

- Vi må ligge nært kyllingprodusentene og hovedtyngden av våre produsenter ligger her i dalen, samt at vi har en større klynge i Nord-Trøndelag i tillegg til de som ligger mer spredt til, sier Stokbakken.

Avtalen Norsk Kylling har med Nortura om slakt vil vare ut 2017 og de satser på å opprettholde sitt samarbeid.

Les også: Nortura kutter, Norsk Kylling øker

Les også: Rekordresultat for Reitan

Konsekvenser for 700 mennesker

En ny fabrikk vil bli mer automatisert og moderne. Det i seg selv vil si at det vil være behov for færre ansatte på produksjonen.

- Hvor mange færre vi blir, er for tidlig å si, men det er viktig å ta hensyn til dem som har arbeid hos oss, sier direktøren.

Mellom 80 og 90 prosent av de ansatte er innflyttere til Midtre Gauldal. Mange fra Polen og andre land i Øst-Europa, samt noen fra Østen. De har bosatt seg i kommunen. Med arbeidernes familier er det anslagsvis 700 mennesker som vil bli berørt av flyttingen dersom fabrikken legges langt vekke fra Støren.

Ønsker trygghet

- Norsk Kylling har hatt en broket historie, sier direktøren og viser til flere forurensningsaker som følge av svikt i avløpssyster, og et par rettsaker i kjølvannet av Rema 1000 sitt oppkjøp.

- Det er spesielt viktig for oss å ha en god prosess på denne flyttingen og moderniseringen. Etter at Rema 100 kom inn som eier har vi opplevd tillitt, backing og satsing. Derfor er det ekstra viktig for meg å understreke at vi ikke ønsker uro og usikkerhet rundt denne prosessen.

Les også: Får ikke levere kylling neste år

foto
De ansatte forlater møtet med ledelsen og adm. dir Kjell Åge Stokbakken onsdag ettermiddag. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærset