Generalmajor Morten Klever, sjef for kampflyprogrammet. Foto: Adresseavisen
Luftforsvarets nestkommanderende, Aage Lyder Longva. Foto: Simen Granviken, Adresseavisen
En fornøyd forsvarsjef, Haakon Bruun-Hanssen, da Luftforsvaret fikk overlevert det første nye kampflyet i USA i september 2015. Foto: Richard Sagen, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Under et pressemøte i Oslo mandag offentliggjorde sjefen for kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever, når og hvor de første nye kampflyene lander i Norge.

- Flyene lander i Norge 2. november cirka klokken 14.00, sier Klever. Flyene lander på Ørland flystasjon.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra 2015 om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

Generalmajor Morten Klever, sjef for kampflyprogrammet. Foto: Simen Granviken

Klever sier det er behov for et strengt sikkerhetsopplegg omkring de nye flyene, med betydelig skjerming. Både Forsvaret selv og PST har vært involvert i vurderingene som er gjort. Det er blant annet innført droneforbud 5 km rundt flyplassen.

- Dersom noen flyr inn med droner vi vi stenge flyplassen og omdirigere F35-flyene, sier nestkommanderende i Luftforsvaret, Aage Lyder Longva.

Flyr allerede med norske merker

Flyene som kommer vil ha amerikanske piloter, fra flyprodusenten, og amerikanske merker. Dette er standard prosedyre.Men Norge har allerede tatt i bruk det nye kampflyet. Tirsdag 22. september 2015 rullet det første norske F-35-flyet ut fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas.  Allerede en drøy måned etterpå kunne major Morten «Dolby» Hanche, som første norske pilot, sette seg bak spakene i det nye flyet.

Det og seks andre fly av samme type er på plass på den amerikanske flybasen, Luke Air Force Base, ved Phoenix i Arizona, der de brukes til å utdanne norske piloter på den nye flytypen. Den versjonen av flyet, som nå kommer til Norge, er ennå ikke fløyet av norske piloter.

SE VIDEO: Første norske pilot i lufta med F-35

- Det skal ikke leveres flere fly til Luke. De neste 45 flyene skal til Norge og Ørland, sier Klever.

En fornøyd forsvarsjef, Haakon Bruun-Hanssen, da Luftforsvaret fikk overlevert det første nye kampflyet i USA i september 2015.

Komplisert operasjon

Adresseavisen får før pressemøtet opplyst at den endelige ruten, eller om det vil bli mellomlandinger underveis, faktisk ikke er helt klar. Det avhenger av tilgjengeligheten av tankfly og været. Derfor kan det også være aktuelt å mellomlande for å tanke underveis, selv om det ikke er planen.

- Det vil være alternative flyplasser over hele ruta. Blant annet på Grønland, Island, og i Canada. Det er væravhengig, sier Klever

Planen er å fly i ett strekk, direke fra fabrikken i Fort Worth i Texas, en flytur på mellom 10 og 11 timer.

- De tre flyene det er snakk om rullet ut av fabrikken for ti dager siden, ti dager før tiden. De er nå overlevert til amerikanske myndigheter, som formelt selger dem til Norge, opplyser Klever.

Planlegger stor markering

Under møtet mandag informerte også nestkommanderende i Luftforsvaret, den tidligere Ørland-sjefen, Aage Lyder Longva, om planene for en storstilt mottaksmarkering på Ørlandet 10. november. Dette ble kjent i januar i år.

Luftforsvarets nestkommanderende, Aage Lyder Longva.

Det er allerede varslet at kongen, statsministeren og flere andre ministere vil delta, i tillegg til store deler av forsvarsledelsen.

- Dette er en stor dag for luftforsvaret. Nå skal flyene hjem og vi skal begynne å operere dem, sier Longva.

Han viser til at det 10. november ikke bare er de nye flyene som feires. Samtidig markeres også Luftforsvarets 73-årsdag og et jubileum for 332-skvadron.