22 medaljemottagere fra hele landet, de fleste med ledsager, var samlet på Slottet tirsdag. Der ble de fotografert med kongen og dronningen og fikk dessuten servert lunsj.

Avholdsarbeid

Elin Margarete Rø Ludvigsen fra Trondheim ble meldt inn i avholdslaget som barn, av farfaren. 84-åringen ble tildelt æresbevisningen på grunn av sitt lange og trofaste arbeid for både avholdssaken i Leira avholdslag og Actis og Motorførernes avholdsforbund og dessuten for et mangfoldig menighets- og kulturarbeid i nærmiljøet.

– Du evner å skape god stemning i kraft av din personlighet og dine mangfoldige kulturelle evner. Gjennomgangstonen din er: «Om jeg kan hjelpe til, gjør jeg det med glede», sa fylkesmann Brit Skjelbred i sin tale til Rø Ludvigsen under den tradisjonelle julekonserten i Leira kapell like før jul i fjor.

Utdannet barnehagelærerere

Arve Gunnestad fra Heimdal ble hedret med Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats for barnehagelærerutdanning i flere afrikanske land.

– Du har lagt ned en imponerende innsats i land etter land for å bygge utdanning som kan ta vare på barnas behov for trygghet, omsorg og utvikling, sa fylkesmann Skjelbred til Gunnestad da han fikk overrakt medaljen under et arrangement på Dronning Mauds Minne Høgskole i januar.

Takker: Arve Gunnestad fra Heimdal, ledsaget av Kirsti Thuseth Gunnestad,hilser på kong Harald og dronning Sonja på Slottet tirsdag.

Idrettsildsjel

Kåre Normann Holm fra Saksvik ble tildelt medaljen for sin store frivillige innsats i lokalsamfunnet i Malvik. Helt siden 81-årigen flyttet til Malvik i 1951 har han vært en drivkraft i Malvik idrettslag.

– Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som engasjerer seg til beste for fellesskapet, sa fylkesmann Brit Skjelbred i sin tale til Holm. Medaljen ble feiret under en sammenkomst på Scandic Bakklandet i Trondheim i mars.

Takker: Kåre Normann Holm fra Saksvik, ledsaget av Laila Sørlie Holm, hilser på kong Harald og dronning Sonja på Slottet.